Förbered dig inför kongressresan

Vi på Resia känner ett oerhört stort ansvar i vår roll att boka och förmedla resor.

För att resan ska bli den upplevelse man förväntar sig, är det av största vikt att också själv kontrollera alla beställningar och biljetter. Det är dessutom viktigt att informera sig om resmålets eventuella inresevillkor och vaccinationskrav osv. Läs mer under varje rubrik.

 

Förbered dig väl inför nästa resa

Allmänt

Tullbestämmelser
Om Ni använder mediciner som klassas som narkotika rekommenderar vi att ta med läkarens ordination och gärna en officiell engelsk översättning av den.

Appen ”Europeiska sjukförsäkringskortet” till din telefon
Ger råd om hur man använder det europeiska sjukförsäkringskortet i de 27 EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Här finns allmän information om kortet, nödtelefonnummer, vilka behandlingar som ingår och kostnader, hur du begär ersättning och vem du ska kontakta om du har tappat bort ditt kort. Tillgängligt på 24 språk med möjlighet att växla mellan olika språk.

Vaccinationer
Se över dina vaccinationer i god tid innan resan. Vissa vaccinationer behöver tas i två omgångar och i god tid före avresan. På sajten 1177.se kan du få råd om vad som behövs för resa till olika länder.

1177.se - Vaccinationsinformation

Valuta
För aktuell växelkurs se forex.se

Glöm inte att ta med dig dina resehandlingar

Flygresan

Resebeställning
Kontrollera noggrant din resebeställning och dina biljetter. Vi har kontrollerat alla biljetter men det är viktigt att du själv stämmer av att allt är enligt beställning. Checklista: Kontrollera datum, destination, övriga beställningar, såsom bilhyra, hotellbokning, teaterbiljetter etc.

Incheckning på flygplatsen
Var noga med att kontrollera vilka tider för incheckning som gäler för just din resa. Det kan skilja mycket mellan olika flygbolag och flygplatser.

Bagage
Idag skiljer sig bagagereglerna åt för olika destinationer/flygbolag, Det är mycket viktigt att du kontrollerar innan resan vad som gäller så att du inte drabbas av oväntade kostnader vid incheckningen. Tänk på att det är vanligt att även handbagaget mäts och vägs vid incheckningen.

Säkerhetsregler för handbagage inom Europa
Reglerna gäller inom EU inklusive Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.
•Vätska, gelé och spray med max 1 dl (100 ml) per behållare får tas med i handbagaget.
•Flaskor, burkar, tuber etc ska placeras i en genomskinlig en-liters plastpåse och utan problem få plats i påsen, som ska vara stängd.
•Plastpåsen ska vara återförslutningsbar. Har du inte möjlighet att få tag i en sådan påse, kommer de att finnas på flygplatserna.

Detta avses med vätska:
Vätskor omfattar geléer, krämer, blandningar av vätska och fasta ämnen samt innehåll i tryckbehållare, t ex vatten, tandkräm, hårgelé, drycker, soppor, saft, parfym, raklödder, aerosoler och annat med liknande konsistens.

Dessutom får du ta med:
•Mediciner
•Barnmat
•Vätska som ingår i särskild diet som du behöver under resan.

Packa flytande mediciner, barnmat och dietmat så att du lätt kan visa upp dem vid säkerhetskontrollen på flygplatsen. De behöver dock inte ligga i plastpåsar.

Detta påverkas inte:
•Du kommer även i fortsättningen att kunna köpa taxfree efter säkerhetskontrollen på svenska flygplatser.
•Bagage som checkas in påverkas inte av de nya begränsningarna. Här finns inga begränsningar när det gäller storlek på behållare eller mängd vätska som du packar ned.

 

Specialmat ombord
Är Du allergiker? Eller finns det annan anledning till att du måste avstå vissa födoämnen, be din resesäljare kontrollera vilka möjligheter som finns för beställning av specialkost. De flesta flygbolag tillhandahåller ett stort utbud av specialkost.

Flygplatser i Sverige
Information från Luftfartsverket om flygplatser i Sverige.
 

Out of ofiice

Viktiga papper

Biljetter och vouchers skickas hem till dig när betalning har inkommit. Om du valt elektroniska biljetter så tar du med det kort du uppgett vid val av s.k. E-ticket och visar upp det när du checkar in.

Kontrollera noggrant din resebeställning och dina biljetter. Vi har kontrollerat alla biljetter, men det är viktigt att du själv stämmer av att allt är enligt beställning Checklista: Stämmer avreseort, avresedag, reslängd, typ av rum, antal personer och hotell? Kontrollera även övriga beställningar, såsom bilhyra, hotellbokning, teaterbiljetter etc.

 

Pass och Visum
Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderliga visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Tänk på att vissa länder kräver att ett pass är giltigt 6 månader efter avslutat resa. Detta gäller dock inte inom EU. Passet eller det nationella id-kortet behöver då endast vara giltigt under vistelsen på annan ort.

Tänk också på att en del länder har speciella regler när det gäller annats lands stämpel i passet. Detta gäller även vid mellanlandning där övernattning ingår eller vid flygplatsbyte.

Det är ytterst viktigt att du har undersökt alla krav och bestämmelser som gäller för det land eller de länder du ska besöka på din resa. Vid minsta tveksamhet, kontakta landets ambassad eller konsulat.

Resenären är själv ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer på grund av brister i ovan nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport till följd av att pass/visum saknas. Obligatorisk id-kontroll av alla utrikes flygresenärer har införts i Sverige, inte bara vid incheckningen utan även vid gaten. Resenären ska kunna legitimera sig med en godkänd id-handling som ska stämma överens med biljett och boardingkort. Den extra kontrollen görs för att förhindra att resenärer ska kunna byta biljett och identitet mellan incheckning, säkerhetskontroll och gaterna.

Nationellt id-kort
När du åker utomlands behöver du alltid pass, eller inom Schengenområdet ett nationellt id-kort för att styrka medborgarskap – körkort är ej giltig id-handling i detta fall. Båda dessa dokument utfärdas av polisen på passexpeditionerna. Den stora fördelen med det nationella id-kortet är att det har ungefär samma storlek som ett kreditkort så du kan lätt förvara och alltid ha det med dig i plånboken.

Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom Schengenområdet, måste du kunna legitimera dig under vistelsen utomlands. Passet och det nationella id-kortet är då de enda giltiga dokument som styrker identitet och medborgarskap.

Vid resor inom Norden krävs inte pass för svenska medborgare. Du bör ändå ha med dig giltig legitimation för att styrka din identitet, körkort är giltigt, bland annat om du tar in på hotell, campingplats eller liknande.

Svenska ambassader utomlands
Information om Sveriges ambassader i utlandet hittar du på regeringens hemsida.

Polisens information om pass och resehandlingar
Läs mer på Polisens hemsida.

Reseförsäkringar
Är ni en stor grupp som ska på träningsresa? Då är vår Grupp- & Konferensförsäkring ett lämpligt alternativ för er. Grupp- & Konferensförsäkringen ger ett fullgott skydd. Lätt att hantera för gruppledaren om alla köper samma försäkringsskydd. Viktigt att veta - för att kunna köpa våra försäkringar ska du vara stadigvarande bosatt i Norden och inskriven i allmän nordisk försäkringskassa.

Viktigt vid konferensresa till: Kanada, Kuba, Mexico, Dominikanska republiken

Secure flight-information

Den amerikanska transportmyndigheten (TSA) kräver sedan den 8 mars 2012 att flygbolag som flyger genom amerikanskt luftrum utan att landa i USA, ska skicka in uppgifter om passagerarna på samma sätt som gäller för dem som flyger till USA.

Resebyrån måste lägga in viss information på en Secure Flight-rad med uppgifter om varje resenär: alla namn enligt passet, kön och födelsedata, innan flygbiljetterna tas ut. Flygbolaget måste i sin tur meddela de amerikanska myndigheterna informationen senast 72 timmar före avresa.

Följande gäller:

1) Om du bokat din flygresa hos Resia över telefon eller i en av våra Resia-butiker skall du lämna uppgifterna till Resia snarast, dock minst 35 dagar före avresa, alternativt inom tre dagar vid senare bokning, men aldrig senare än fyra arbetsdagar före avresa. Flygbolagen måste rapportera Secure flight-informationen senast 72 timmar innan avresa till de amerikanska myndigheterna. Det är resenärens, alltså ditt, ansvar att dels lämna korrekt information och dels att informationen verkligen meddelas Resia i tid. Ladda ner blanketten nedan och skicka/lämna in. Uppgifterna måste vara korrekta, annars kan du riskera att inte få följa med flyget!


Ladda ner din Secure flight-information blankett här2) Om du bokat din flygresa online på www.resia.se så tas uppgifterna in automatiskt.

Viktigt vid kongress i USA

Vid resa till, från och via USA är det många omfattande säkerhetskontroller och vi rekommenderar därför alla att vara i mycket god tid på flygplatsen inför resan. Minst tre timmar rekommenderas av bland andra SAS.

Som svensk medborgare kan man normalt resa till USA utan visum om vistelsen är kortare än 90 dagar. Inresetillstånd har tidigare ansöks via ett dokument som fyllts i ombord på planet men detta ska nu göras elektroniskt via en webbsida - läs mer längre ner på sidan under rubriken under ESTA.

Dessutom måste resebyrån lägga in en Secure Flight-rad med information om resenärens namn enligt passet, kön och födelsedata innan flygbiljetterna tas ut.


ESTA-ansökan

ESTA-ansökan måste fyllas i av alla svenska och nordiska medborgare. Resenärer med andra nationaliteter där USA kräver ordinarie visum måste själva att kontrollera nödvändiga formaliteter.

Varje resenär ansvarar själv för att lämna uppgifter via ESTA, absolut senast 72 timmar före avresa. ESTA gäller sedan för obegränsat antal inresor under två år. Skulle du byta pass måste ny ESTA-ansökan göras.

Denna anmälan ersätter framöver immigrationsblanketten som delas ut på flyget (fortfarande kan dock blanketten delas ut ombord och i så fall skall den fyllas i). Blankett för tullen erhålles ombord och skall fortsättningsvis också fyllas i inför varje inresa. Googla inte utan använd nedanstående webbadress. Det finns flera sajter som tar betalt för att vidarebefordra ESTA-ansökan.

Följande gäller för en ESTA-ansökan:

• Ansökan via webbsidan ovan är obligatorisk från och med januari 2009.
• ESTA-ansökan är förenad med en avgift som betalas med kort vid ansökan.
• Vid en ej godkänd ESTA-ansökan behöver i stället en visumansökan göras.
• En godkänd ESTA-ansökan ger tillstånd att resa till USA, dock inte automatiskt uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd erhålls som tidigare av US Customs and Border Protection vid ankomst.
• Godkänd ESTA-ansökan ska skrivas ut och visas upp vid incheckning samt vid ankomst till USA.
OBS! Ange alltid första förnamnet som står i passet i ansökan, även om det ej är tilltalsnamnet.
• Namnbyte eller passbyte kräver ny ESTA-ansökan.
• Vid förändringar gällande resrutt och destination kan en uppdatering av befintlig ESTA-ansökan göras.

Tänk på att en ESTA-ansökan krävs även om du reser via USA vidare till ett annat land!

Gör din ESTA-ansökan här


Secure flight-information/APIS

För den som ska resa till, från, via eller inom USA är det nödvändigt att fylla i vissa uppgifter på en APIS-blankett, du hittar den genom att klicka på länken nedan. Sedan 8:e mars 2012 gäller detta även den som flyger genom amerikanskt luftrum (utan att landa i USA).

Resebyrån måste lägga in viss information på en Secure Flight-rad med uppgifter om varje resenär: alla namn enligt passet, kön och födelsedata, innan flygbiljetterna tas ut. Flygbolaget måste i sin tur meddela de amerikanska myndigheterna informationen senast 72 timmar före avresa.

Följande gäller för en APIS-anmälan:

1) Om du bokat din flygresa hos Resia över telefon eller i en av våra Resia-butiker skall du lämna uppgifterna till Resia snarast, dock minst 35 dagar före avresa, alternativt inom tre dagar vid senare bokning, men aldrig senare än fyra arbetsdagar före avresa. Flygbolagen måste rapportera Secure flight-informationen senast 72 timmar innan avresa till de amerikanska myndigheterna. Det är resenärens, alltså ditt, ansvar att dels lämna korrekt information och dels att informationen verkligen meddelas Resia i tid.

2) Om du bokat din flygresa online på www.resia.se skall APIS-informationen lämnas direkt på flygbolagets hemsida senast 72 timmar innan avresa. För de flygbolag där APIS inte kan lämnas så skall du fylla i uppgifterna på blanketten innan ni åker till flygplatsen och lämna till incheckningspersonalen på flygplatsen. Uppgifterna måste vara korrekta, annars kan man riskera att inte få följa med flyget.

Informationsplikt:
• Kön
• Efternamn, Förnamn  
• Resenärens hemland, nationalitet
• Födelsedata
• Passuppgifter
• Avrese- och ankomstflygplats
• Information om eventuell transit om resan fortsätter med flyg i USA eller vidare till annat land.
• Resenärens första adress under vistelsen i USA (gata, nummer, postkod, stad, delstat eller fullständig hotelladress).
• Namn och adress på hyrbilsföretag om resan fortsätter med hyrbil (och inte har bokat hotell).
• Namn på kryssningsfartyg, rederi och embarkeringshamn om resan fortsätter med kryssning.

Ladda ned APIS-blankett inför resa till USA

 

Välkommen till Resia! Välj ett kontor nedan.

Om du har några frågor så tveka inte att ringa. Du kan också skicka ett meddelande och lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.

Läs mer om oss

Upp