Inför semesterresan

Vi på Resia känner ett oerhört stort ansvar i vår roll att boka och förmedla resor. För att resan ska bli den upplevelse du förväntar dig, är det av största vikt att du också själv kontrollerar alla beställningar och biljetter. Glöm inte reseförsäkring!

Stäm av efter denna checklista: Stämmer avreseort, avresedag, reslängd, typ av rum, antal personer och hotell? Kontrollera även övriga beställningar, såsom bilhyra, hotellbokning, teaterbiljetter etc.

Det är dessutom viktigt att du informerar dig om resmålets eventuella inresevillkor, vaccinationskrav osv. Läs mera på sidorna i denna avdelning.

Trevlig resa!
 

 

Reseförsäkring

Reseförsäkring

En reseförsäkring är alltid viktigt att ha. När du bokar din resa i en av våra resebyråer så hjälper vi dig gärna att boka reseförsäkring genom Solid.  

Bokar du din flygresa och/eller hotell online på resia.se kan du enkelt komplettera med en reseförsäkring via ERV i samma bokning. För att få teckna ERVs försäkringar krävs att du är bosatt i Norden och registrerad i nordisk försäkringskassa.

 

Vaccinationer inför resan

Vaccinationer

Se över dina vaccinationer i god tid innan resan. Vissa vaccinationer behöver tas i två omgångar och i god tid före avresan. På sajten 1177.se kan du få råd om vad som behövs för resa till olika länder.

1177.se - Vaccinationsinformation

Pass & visum inför resan

Pass & visum

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Tänk på att vissa länder kräver att ett pass är giltigt 6 månader efter avslutad resa. Detta gäller dock inte inom EU. Passet eller det nationella id-kortet behöver då endast vara giltigt under vistelsen på annan ort.

Tänk också på att en del länder har speciella regler när det gäller annat lands stämpel i passet. Detta gäller även vid mellanlandning där övernattning ingår eller vid flygplatsbyte.

Det är ytterst viktigt att du har undersökt alla krav och bestämmelser som gäller för det land eller de länder du ska besöka på din resa. Vid minsta tveksamhet, kontakta landets ambassad eller konsulat.

Du som resenär är själv ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer på grund av brister i ovan nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas.

Obligatorisk id-kontroll av alla utrikes flygresenärer har införts i Sverige, inte bara vid incheckningen utan även vid gaten. Resenären ska kunna legitimera sig med en godkänd id-handling som ska stämma överens med biljett och boardingkort. Den extra kontrollen görs för att förhindra att resenärer ska kunna byta biljett och identitet mellan incheckning, säkerhetskontroll och gaterna.

Polisen informerar om pass och resehandlingar, läs mer på polisens webbplats.

Nationellt id-kort

När du åker utomlands behöver du alltid pass, eller inom Schengen-området ett nationellt id-kort för att styrka medborgarskap. Körkort är ej giltig id-handling i detta fall. Båda dessa dokument utfärdas av polisen på passexpeditionerna. Den stora fördelen med det nationella id-kortet är att det har ungefär samma storlek som ett kreditkort så du kan lätt förvara och alltid ha det med dig i plånboken.

Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom Schengen-området, måste du kunna legitimera dig under vistelsen utomlands. Passet och det nationella id-kortet är då de enda giltiga dokument som styrker identitet och medborgarskap.

Länder som deltar fullt ut i Schengen-samarbetet:

Belgien
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Spanien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Slovakien
Slovenien
Ungern
Österrike

Även Island, Norge och Schweiz ingår genom ett särskilt avtal i Schengen-området trots att de inte är EU-länder. Irland, Storbritannien och Cypern kontrollerar pass vid sina gränser.

Resa inom Norden

Vid resor inom Norden krävs inte pass för svenska medborgare. Du bör ändå ha med dig giltig legitimation för att styrka din identitet, bland annat om du tar in på hotell, campingplats eller liknande. Svenskt körkort är giltig legitimation.
 

Viktigt vid resa till USA, Kanada m fl

Viktigt vid resa till USA, Kanada, m fl.

Viktigt vid resa till USA


Vid resa till, från och via USA är det många omfattande säkerhetskontroller och vi rekommenderar därför alla att vara i mycket god tid på flygplatsen inför resan. Minst tre timmar rekommenderas av bland andra SAS.

Skärpta kontroller från Sverige till USA
Luftfartsverket har meddelat att skärpta säkerhetskontrollerna för flyg mot USA införs i Sverige. De nya reglerna gäller från och med 2014-07-09.
De extra säkerhetsåtgärderna kommer att ske direkt vid avgångsgaten på flygplatsen och resenärer uppmanas att komma i tid.

Utöver de vanliga kontrollerna kan passagerare bli ombedd att sätta på medtagen elektronisk utrustning vid gaten för att visa att den fungerar normalt. Därför ska alla surfplattor, datorer och telefoner som ska tas med ha tillräckligt med batteri.

Luftfartsverket handlar på begäran av den amerikanska myndigheten Transport Security Administration (TSA), som ansvarar för luftfartsskyddet. Kontrollerna gäller på direktflyg och tills vidare.

Som svensk medborgare kan man normalt resa till USA utan visum om vistelsen är kortare än 90 dagar. Inresetillstånd har tidigare ansöks via ett dokument som fyllts i ombord på planet men detta ska nu göras elektroniskt via en webbsida - läs mer längre ner på sidan under rubriken under ESTA.

 

ESTA-ansökan

ESTA-ansökan måste fyllas i av alla svenska och nordiska medborgare. Resenärer med andra nationaliteter där USA kräver ordinarie visum måste själva att kontrollera nödvändiga formaliteter.

Varje resenär ansvarar själv för att lämna uppgifter via ESTA, absolut senast 72 timmar före avresa. ESTA gäller sedan för obegränsat antal inresor under två år. Skulle du byta pass måste ny ESTA-ansökan göras.

Denna anmälan ersätter framöver immigrationsblanketten som delas ut på flyget (fortfarande kan dock blanketten delas ut ombord och i så fall skall den fyllas i). Blankett för tullen erhålles ombord och skall fortsättningsvis också fyllas i inför varje inresa. Googla inte utan använd nedanstående webbadress. Det finns flera sajter som tar betalt för att vidarebefordra ESTA-ansökan.

Följande gäller för en ESTA-ansökan:

• Ansökan via webbsidan ovan är obligatorisk från och med januari 2009.
• ESTA-ansökan är förenad med en avgift som betalas med kort vid ansökan.
• Vid en ej godkänd ESTA-ansökan behöver i stället en visumansökan göras.
• En godkänd ESTA-ansökan ger tillstånd att resa till USA, dock inte automatiskt uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd erhålls som tidigare av US Customs and Border Protection vid ankomst.
• Godkänd ESTA-ansökan ska skrivas ut och visas upp vid incheckning samt vid ankomst till USA.
OBS! Ange alltid första förnamnet som står i passet i ansökan, även om det ej är tilltalsnamnet.
• Namnbyte eller passbyte kräver ny ESTA-ansökan.
• Vid förändringar gällande resrutt och destination kan en uppdatering av befintlig ESTA-ansökan göras.
Viktig information! Efter den 31 mars 2016 ska alla resenärer som utnyttjar ESTA uppvisa ett biometriskt pass. Passet ska utöver informationen om passets ägare innehålla ägarens biometriska särdrag och namnteckning. Alla svenska pass som är utfärdade efter 2005 uppfyller kraven för biometriska pass. Alla svenska pass utfärdade efter 2009 innehåller dessutom fingeravtryck. Om man ska till USA efter den 31 mars 2016 och inte har ett biometriskt pass bör man ansöka om ett nytt pass alternativt ansöka om visum på den amerikanska ambassaden.

Tänk på att en ESTA-ansökan krävs även om du reser via USA vidare till ett annat land!

Gör din ESTA-ansökan här


APIS-information/Secure flight-information

För den som ska resa till, från, via eller inom USA är det nödvändigt att fylla i vissa uppgifter på en APIS-blankett, du hittar den genom att klicka på länken nedan. Sedan 8:e mars 2012 gäller detta även den som flyger genom amerikanskt luftrum (utan att landa i USA).

Resebyrån måste lägga in viss information på en Secure Flight-rad med uppgifter om varje resenär: alla namn enligt passet, kön och födelsedata, innan flygbiljetterna tas ut. Flygbolaget måste i sin tur meddela de amerikanska myndigheterna informationen senast 72 timmar före avresa.

Följande gäller för en APIS-anmälan:

1) Om du bokat din flygresa hos Resia över telefon eller i en av våra Resia-butiker skall du lämna uppgifterna till Resia snarast, dock minst 35 dagar före avresa, alternativt inom tre dagar vid senare bokning, men aldrig senare än fyra arbetsdagar före avresa. Flygbolagen måste rapportera Secure flight-informationen senast 72 timmar innan avresa till de amerikanska myndigheterna. Det är resenärens, alltså ditt, ansvar att dels lämna korrekt information och dels att informationen verkligen meddelas Resia i tid.

2) Om du bokat din flygresa online på www.resia.se skall APIS-informationen lämnas direkt på flygbolagets hemsida senast 72 timmar innan avresa. För de flygbolag där APIS inte kan lämnas så skall du fylla i uppgifterna på blanketten innan ni åker till flygplatsen och lämna till incheckningspersonalen på flygplatsen. Uppgifterna måste vara korrekta, annars kan man riskera att inte få följa med flyget.

Informationsplikt:
• Kön
• Efternamn, Förnamn  
• Resenärens hemland, nationalitet
• Födelsedata
• Passuppgifter
• Avrese- och ankomstflygplats
• Information om eventuell transit om resan fortsätter med flyg i USA eller vidare till annat land.
• Resenärens första adress under vistelsen i USA (gata, nummer, postkod, stad, delstat eller fullständig hotelladress).
• Namn och adress på hyrbilsföretag om resan fortsätter med hyrbil (och inte har bokat hotell).
• Namn på kryssningsfartyg, rederi och embarkeringshamn om resan fortsätter med kryssning.

Ladda ned APIS-blankett inför resa till USA

 

Viktigt vid resa till Dominikanska Republiken

Secure flight-information

Den amerikanska transportmyndigheten (TSA) kräver sedan den 8 mars 2012 att flygbolag som flyger genom amerikanskt luftrum utan att landa i USA, ska skicka in uppgifter om passagerarna på samma sätt som gäller för dem som flyger till USA.

Resebyrån måste lägga in viss information på en Secure Flight-rad med uppgifter om varje resenär: alla namn enligt passet, kön och födelsedata, innan flygbiljetterna tas ut. Flygbolaget måste i sin tur meddela de amerikanska myndigheterna informationen senast 72 timmar före avresa.

Följande gäller:

1) OM du bokat din flygresa hos Resia över telefon eller i en av våra Resia-butiker skall du lämna uppgifterna till Resia snarast, dock minst 35 dagar före avresa, alternativt inom tre dagar vid senare bokning, men aldrig senare än fyra arbetsdagar före avresa. Flygbolagen måste rapportera Secure flight-informationen senast 72 timmar innan avresa till de amerikanska myndigheterna. Det är resenärens, alltså ditt, ansvar att dels lämna korrekt information och dels att informationen verkligen meddelas Resia i tid. Ladda ner blanketten nedan och skicka/lämna in. Uppgifterna måste vara korrekta, annars kan du riskera att inte få följa med flyget!

Ladda ner din Secure flight-information blankett här

2) Om du bokat din flygresa online på www.resia.se så tas uppgifterna in automatiskt.

 

Viktigt vid resa till Kanada

 

Secure flight-information

Den amerikanska transportmyndigheten (TSA) kräver sedan den 8 mars 2012 att flygbolag som flyger genom amerikanskt luftrum utan att landa i USA, ska skicka in uppgifter om passagerarna på samma sätt som gäller för dem som flyger till USA.

Resebyrån måste lägga in viss information på en Secure Flight-rad med uppgifter om varje resenär: alla namn enligt passet, kön och födelsedata, innan flygbiljetterna tas ut. Flygbolaget måste i sin tur meddela de amerikanska myndigheterna informationen senast 72 timmar före avresa.

Följande gäller:

1) Om du bokat din flygresa hos Resia över telefon eller i en av våra Resia-butiker skall du lämna uppgifterna till Resia snarast, dock minst 35 dagar före avresa, alternativt inom tre dagar vid senare bokning, men aldrig senare än fyra arbetsdagar före avresa. Flygbolagen måste rapportera Secure flight-informationen senast 72 timmar innan avresa till de amerikanska myndigheterna. Det är resenärens, alltså ditt, ansvar att dels lämna korrekt information och dels att informationen verkligen meddelas Resia i tid. Ladda ner blanketten nedan och skicka/lämna in. Uppgifterna måste vara korrekta, annars kan du riskera att inte få följa med flyget!

Ladda ner din Secure flight-information blankett här

2) Om du bokat din flygresa online på www.resia.se så tas uppgifterna in automatiskt.

 

Visum-krav
Kanada har fått nya inresekrav. Vissa nationaliteter som ska resa till Kanada kommer att behöva Electronic Travel Authourization (eTA).
Från 1 augusti 2015 kommer resenärer att ha möjlighet att ansöka om eTA på internet.


Från 15 mars 2016 är det obligatoriskt att ansöka om eTA innan man reser till Kanada. 

Dessa nationaliteter berörs - sök visum

eTA-godkännandet är elektroniskt kopplat till ditt pass och giltighetstiden är fem år eller tills passet går ut, beroende på vilket som kommer först.

 

Viktigt vid resa till Kuba

 

Secure flight-information

Den amerikanska transportmyndigheten (TSA) kräver sedan den 8 mars 2012 att flygbolag som flyger genom amerikanskt luftrum utan att landa i USA, ska skicka in uppgifter om passagerarna på samma sätt som gäller för dem som flyger till USA.

Resebyrån måste lägga in viss information på en Secure Flight-rad med uppgifter om varje resenär: alla namn enligt passet, kön och födelsedata, innan flygbiljetterna tas ut. Flygbolaget måste i sin tur meddela de amerikanska myndigheterna informationen senast 72 timmar före avresa.

Följande gäller:

1) Om du bokat din flygresa hos Resia över telefon eller i en av våra Resia-butiker skall du lämna uppgifterna till Resia snarast, dock minst 35 dagar före avresa, alternativt inom tre dagar vid senare bokning, men aldrig senare än fyra arbetsdagar före avresa. Flygbolagen måste rapportera Secure flight-informationen senast 72 timmar innan avresa till de amerikanska myndigheterna. Det är resenärens, alltså ditt, ansvar att dels lämna korrekt information och dels att informationen verkligen meddelas Resia i tid. Ladda ner blanketten nedan och skicka/lämna in. Uppgifterna måste vara korrekta, annars kan du riskera att inte få följa med flyget!

Ladda ner din Secure flight-information blankett här

2) Om du bokat din flygresa online på www.resia.se så tas uppgifterna in automatiskt.

 

Viktigt vid resa till Mexiko

 

Secure flight-information

Den amerikanska transportmyndigheten (TSA) kräver sedan den 8 mars 2012 att flygbolag som flyger genom amerikanskt luftrum utan att landa i USA, ska skicka in uppgifter om passagerarna på samma sätt som gäller för dem som flyger till USA.

Resebyrån måste lägga in viss information på en Secure Flight-rad med uppgifter om varje resenär: alla namn enligt passet, kön och födelsedata, innan flygbiljetterna tas ut. Flygbolaget måste i sin tur meddela de amerikanska myndigheterna informationen senast 72 timmar före avresa.

Följande gäller:

1) Om du bokat din flygresa hos Resia över telefon eller i en av våra Resia-butiker skall du lämna uppgifterna till Resia snarast, dock minst 35 dagar före avresa, alternativt inom tre dagar vid senare bokning, men aldrig senare än fyra arbetsdagar före avresa. Flygbolagen måste rapportera Secure flight-informationen senast 72 timmar innan avresa till de amerikanska myndigheterna. Det är resenärens, alltså ditt, ansvar att dels lämna korrekt information och dels att informationen verkligen meddelas Resia i tid. Ladda ner blanketten nedan och skicka/lämna in. Uppgifterna måste vara korrekta, annars kan du riskera att inte få följa med flyget!

Ladda ner din Secure flight-information blankett här

2) Om du bokat din flygresa online på www.resia.se så tas uppgifterna in automatiskt.

Viktigt vid resa till Portugal från ett land utanför Schengenavtalet.

För den som ska resa till, från, via Portugal från ett land utanför Schengenavtalet är det nödvändigt att fylla i vissa uppgifter på en APIS-blankett, du hittar den genom att klicka på länken nedan.

Följande gäller för en APIS-anmälan:

1) Om du bokat din flygresa hos Resia över telefon eller i en av våra Resia-butiker skall du lämna uppgifterna till Resia snarast, dock minst 35 dagar före avresa, alternativt inom tre dagar vid senare bokning, men aldrig senare än fyra arbetsdagar före avresa. Flygbolagen måste rapportera Secure flight-informationen senast 72 timmar innan avresa till de amerikanska myndigheterna. Det är resenärens, alltså ditt, ansvar att dels lämna korrekt information och dels att informationen verkligen meddelas Resia i tid.

2) Om du bokat din flygresa online på www.resia.se skall APIS-informationen lämnas direkt på flygbolagets hemsida senast 72 timmar innan avresa. För de flygbolag där APIS inte kan lämnas så skall du fylla i uppgifterna på blanketten innan ni åker till flygplatsen och lämna till incheckningspersonalen på flygplatsen. Uppgifterna måste vara korrekta, annars kan man riskera att inte få följa med flyget.

Ladda ner APIS-blankett inför resa till Portugal här

Viktigt vid resa till Kenya

Fr.o.m. den 1 juli 2015 skall turister som vill besöka Kenya ansöka om elektroniskt visum på www.ecitizen.go.ke. Detta visum gäller för engångsbesökare (turistvisum endast) och för transitresenärer.

Alla flygpassagerare måste visa upp en utskrift av sitt e-visum vid incheckning på flygplatsen. Brist på korrekt dokumentation leder till nekad ombordstigning.

För mer information kontakt Kenyas Ambassad - http://kenyaembassystockholm.com/

Bra att veta inför resan

Bra att veta

Allmänt inför din resa
 

Kreditkort

Ett kreditkort kan vara nödvändigt om du har bokat en hyrbil, då det vanligtvis krävs ett avdrag av kreditkortet som deposition och säkerhet. Samma sak gäller på hotell. För att öppna telefon och garantera för extra utgifter vill man ha ett utdrag av kreditkortet. Ofta accepteras även kontanter som deposition, men beloppen kan vara höga och med ett kreditkort undviker du kontanta utlägg.

Vill du ta ut pengar kontant från en automat kan det vara bra att kolla upp var sådana finns. På Visa respektive Mastercard kan du hitta information.

Bilhyra

Normalt är åldersgränsen för att få hyra bil 25 år, avvikelser kan förekomma. Oftast ingår en förare i bilhyran, extra chaufförer meddelas vid bokningstillfället. I vissa fall tas en särskild avgift ut för detta. Tänk på att vid bilhyra i USA är det ibland inte tillåtet att passera olika stater eller gränsen mot Kanada och Mexico. Meddela din resrutt vid bokningstillfället. I vissa länder krävs internationellt körtkort. På Motormännens hemsida kan du läsa mer om internationellt körkort.


Valutakurser

Kolla aktuella växelkurser här.


Tullbestämmelser

Om du använder mediciner som klassas som narkotika rekommenderar vi att du tar med läkarens ordination och gärna en officiell engelsk översättning av den.Flygresor

Incheckning på flygplatsen


Påbörjas i god tid och bör göras senast 60 minuter före avgång. Tänk på att det ofta är gott om resenärer vid avgångarna och att incheckningen ska vara avklarad vid rekommenderad incheckningstid.

Viktigt: I USA är det mycket ofta incheckning senast 2 timmar före avgång. Tänk på att en försäkring inte täcker kostnad i samband med missat flyg om anledningen är för sen incheckning.

Charterflyg:
De flesta charterbolag börjar incheckning 90 minuter före avresa. Kontrollera när incheckningen ska vara avklarad. Var ute i god tid, det är många resenärer på väg!

Bagage

Idag skiljer sig bagagereglerna åt för olika destinationer/flygbolag. Det är mycket viktigt att du kontrollerar före resan vad som gäller så att du inte drabbas av oväntade kostnader vid incheckningen. Tänk på att det är vanligt att även handbagaget mäts och vägs vid incheckningen.

OBS! Nya säkerhetsregler för handbagage inom Europa
Reglerna gäller från och med den 6 november 2006 inom EU inklusive Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.
•Vätska, gelé och spray med max 1 dl (100 ml) per behållare får tas med i handbagaget.
•Flaskor, burkar, tuber etc. ska placeras i en genomskinlig en-liters plastpåse och utan problem få plats i påsen, som ska vara stängd.
•Plastpåsen ska vara återförslutningsbar. Har du inte möjlighet att få tag i en sådan påse finns det att få på flygplatserna.

Vätskor omfattar geléer, krämer, blandningar av vätska och fasta ämnen samt innehåll i tryckbehållare, t ex vatten, tandkräm, hårgelé, drycker, soppor, saft, parfym, raklödder, aerosoler och annat med liknande konsistens.

Dessutom får du ta med:
• Mediciner
• Barnmat
• Vätska som ingår i särskild diet som du behöver under resan.


Packa flytande mediciner, barnmat och dietmat så att du lätt kan visa upp dem vid säkerhetskontrollen på flygplatsen. De behöver dock inte ligga i plastpåsar.

Du kommer även i fortsättningen att kunna köpa taxfree efter säkerhetskontrollen på svenska flygplatser.

Bagage som checkas in påverkas inte av de nya begränsningarna. Här finns inga begränsningar när det gäller storlek på behållare eller mängd vätska som du packar ned.

Förbokning av speciella platser ombord

En del flygbolag erbjuder, till vissa resmål och mot en avgift, möjlighet att förboka speciella platser (fönster, gångplats etc). Om denna möjlighet ges, bifogas en förbokningsblankett med resebeviset. Blanketten ska sedan returneras till flygbolaget. Platser vid nödutgång går sällan att förboka! Vi får många gånger önskemålet om att boka en plats vid nödutgången pga ett handikapp, men det är av största vikt att de platserna snabbt kan användas vid en eventuell evakuering, därför sitter flygvärdinnorna ofta där själva.

Specialmat ombord

Om du är allergiker eller har annan anledning att avstå vissa födoämnen skall du be din resesäljare kontrollera vilka möjligheter som finns för beställning av specialkost. De flesta flygbolag tillhandahåller ett stort utbud av specialkost.

Flygplatser i Sverige

Information från Luftfartsverket om flygplatser i Sverige.

Svartlistade flygbolag i Europa

EU-kommissionen har antagit en förordning (nr 474/2006) med en lista över de flygföretag som belagts med verksamhetsförbud inom EU, d v s en "svart lista" över flygföretag från tredje land, som inte får flyga till eller inom EU. http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sv.htm.

 

UD information

UD:s reseinformation


Här hittar du en länk till reseinformation från Sveriges ambassader samt en länk till UD:s lista över vilka länder och områden som UD avråder från att resa till just nu.

Reseinformation från Sveriges Ambassader

UD avråder från följande resmål

Bra att veta! När UD avråder från resor har det ekonomiska och juridiska konsekvenser endast för paket/charterresor. Där gäller särskilda regler. När UD utfärdat en avrådan kan resenären avboka sin resa utan att förlora de pengar som har betalats in. Om UD inte avråder utan enbart manar till uppmärksamhet och försiktighet, så är det ett allmänt råd som inte påverkar avtalet mellan resenär och researrangör.

UD Resklar - läs mer här: www.ud.se/resklar


Svenska ambassader utomlands

Information om Sveriges ambassader i utlandet hittar du på regeringens hemsida.

 


 

Checklista inför resan

Checklista

Här tipsar vi om saker som är bra att ha med på resan:

 • Pass, passkopia
 • Kontanter
 • Flygbiljetter, hotellvouchers, etc
 • Kontokort
 • Resecheckar
 • Mobiltelefon inkl. laddare
 • Vaccinationskort
 • Försäkringspapper
 • (Internationellt) körkort
 • Kamera, batteriladdare
 • Mediciner
 • Bonuskort på flyg, hotell, etc
 • Neccessär
 • Mp3-spelare
 • Resehandbok, kartor
 • Bok att läsa
 • Solkräm
 • Keps, solglasögon
 • Handduk
 • Väckarklocka
 • Reservglasögon, kontaktlinser
 • Adressbok
 • Sykit
 • Kläder och skor som passar klimatet
 • Anteckningsblock, penna
 • Plastpåse
 • Öronproppar
 • Handsprit
 • Pincett
 • HandtvättmedelFixa hemma

Innan du reser är det också bra att tänka på några saker hemma:
• Be någon ta hand om posten, vattna blommor, klippa gräset, osv.
• Använd timers för lampor.
• Be grannen parkera bilen på din parkeringsplats ibland.
• Ordna med autogiro för räkningar om du är borta länge.
• Stäng av alla elektriska apparater som du inte behöver ha igång.
• Rensa ur kylen och släng soporna.
• Se till att alla fönster och dörrar är ordentligt stängda och låsta.
• Annonsera inte ut din frånvaro på Facebook och andra sociala medier.

Trygghetsgaranti

Resias Trygghetsgaranti

Med Resias Trygghetsgaranti kan man boka av resan utan anledning. Som kund hos Resia ska man alltid kunna känna sig trygg om något oförutsett inträffar, oavsett om det handlar om sjukdom, flygbolagskonkurs eller ändrade planer. Trygghetsgarantin gäller även vid flygbolagskonkurs och ger dig hjälp att boka om din flygresa med annat flygbolag utan extra kostnad.

Prisnivåer

Resans pris per person Premie Självrisk vid avbokning
0-1.000:- 95:- 95:-
1.001-2.000:- 195:- 195:-
2.001-5.000:- 295:- 295:-
5.001-10.000:- 495:- 495:-
10.001-15.000:- 695:- 695:-
15.001-20.000:- 895:- 895:-
20.001-25.000:- 1.095:- 1.095:-

Villkor för Resias Trygghetsgaranti

Avbokning av resa:
• Resias Trygghetsgaranti gäller på max 25.000 kr/person.
• Resias Trygghetsgaranti gäller för paketresor (arrangerade av Resia), bokningar av reguljärflyg, hotell, hyrbil, tåg-, båtresor (transportresor) och eventbiljetter med avresa endast från Sverige, Norge och Danmark.
• Resias Trygghetsgaranti tecknas i samband med bokning av resan och försäkringspremien betalas samtidigt som handpenningen.
• Resias Trygghetsgaranti måste finnas med på samma bokning (kvitto) som själva resan.
• Avbeställning måste ske minst 5 timmar före avgång från avreseorten. Vid endast hotellbokning måste avbokning ske dagen före ankomst till första hotellet. Det går inte att avboka delar av beställd resa
• Eventuella merkostnader för medresenärer omfattas inte av försäkringen och ersätts ej. Exempelvis om en person, bokad som en del av ett dubbelrum, avbokar sin resa, täcker skyddet inte eventuellt enkelrumstillägg för den person som reser.
• Avbeställning skall per telefon till någon av Resias resebyråer, eller på telefon 0771-92 92 92 eller på plats i någon av våra butiker. Om resebyrån är stängd skall avbokning ske direkt till flygbolag och/eller respektive hotell. I detta fall skall namn på den person som mottagit avbokningen noteras för att återbetalning skall kunna ske.
• Avbeställning kan ske oavsett orsak till avbeställningen. Det enda man inte får tillbaka är den premie som man betalat
för Resias Trygghetsgaranti samt en självrisk som är på samma belopp som premien.
• Återbetalning sker inom 1 vecka från avbokningen.

Flygbolagskonkurs:
• Vid flygbolagskonkurs ersätts den beställda flygbiljetten, vid bokning och köp av ny flygbiljett.
• Ingen självrisk debiteras resenären. Resia står för merkostnaden om ny flygbiljett blir dyrare, förutsatt att samma klass ombord bokas.
• Om ny flygbiljett blir billigare återbetalas inte mellanskillnaden.
• Eventuella ytterligare merkostnader ersätts ej.

Klimatkompensera din resa för naturens skull

Klimatkompensera resan

Vi orsakar alla skadliga utsläpp av koldioxid, bland annat genom vårt ökade resande. Ett sätt att minska den skadan är att kompensera dina utsläpp med minskningar någon annanstans i världen. Detta förfarande kallas ”klimatneutralitet” och fungerar så att du betalar för lika många kilo eller ton koldioxidutsläpp du själv orsakat, som då inte släpps ut någon annanstans. Du har då gjort dina utsläpp klimatneutrala.


Genom vårt samarbete med Tricorona Climate Partner kan du som resenär hos Resia nu beräkna och kompensera dina koldioxidutsläpp och därmed klimatneutralisera din resa.

Klimatneutralisera din resa - klicka här
 

Tricorona Climate Partner
 

Tricorona Climate Partner är en del av Tricorona AB, ett svenskt företag som är noterat på Stockholmsbörsen. Tricorona är en seriös aktör och de låter alla sina projekt och processer granskas av en oberoende tredje part. När du som kund betalar för dina utsläppsrätter genom Tricorona AB går minst 75 % av bidraget till klimatneutraliseringsprojekten.

Tricorona investerar i och handlar med miljörelaterade marknadsinstrument. Huvuddelen av investeringarna och handeln sker med projektrelaterade utsläppsrätter, så kallade Certified Emissions Reductions, CERs, inom ramen för Kyoto-avtalet. Verksamheten bedrivs idag inom ett antal olika områden som exempelvis utsläppshandel och klimatneutralisering.

Alla Tricoronas projekt handlar om att bygga ut förnybar energiproduktion i länder som annars har stort beroende av fossila bränslen i sitt energisystem. Genom att neutralisera dina utsläpp med dessa projekt bidrar du till att etablera miljövänlig energiproduktion och minska världens beroende av fossila bränslen nu och i framtiden.
 

Klimatneutralisering - frågor & svar
 

Hur vet jag att mina pengar kommer fram till projekten?
Tricorona garanterar att de alltid levererar den mängd koldioxidneutralisering som du köper. Om du köper du 2 ton så sker en utsläppsminskning med 2 ton i de projekt Tricorona investerar i. De kan lämna denna garanti eftersom de projekt Tricorona investerar i alla är CDM projekt, granskade och godkända av FN-organet UNFCCC under Kyotoprotokollet, med oberoende revision och beräkning av koldioxidminskning.
Dina pengar täcker naturligtvis också Tricoronas kostnader för att tillhandahålla denna tjänst. Efter att du har köpt din klimatneutralisering, allokeras dina pengar till ett visst projekt. Du kan i efterhand spåra din insats, och ta reda på vilket projekt det blev.

Vem granskar Tricorona Green och Tricorona?
Tricoronas verksamhet baseras på en öppen standard för koldioxidberäkningar (NTM:s modell). Tricorona låter dessutom regelbundet en oberoende tredje part (Det Norske Veritas) granska sina rutiner och processer.
Slutligen granskas alla Tricoronas projekt av oberoende tredje part under översyn av FN-organet CDM Executive Board inom ramverket för Kyotoprotokollet.

Hur räknar ni?
•Tricorona använder sig av en beräkningsmodell utvecklat av NTM, Nätverket för Transport och Miljö.
•Tricorona räknar den totala klimatpåverkan från alla växthusgaser, inte bara koldioxid. För flyget betyder detta att de multiplicerar koldioxidutsläppen med en faktor 2,7 (Radiative Forcing Index).
•Där utsläppsfaktorer varierar från land till land, t ex koldioxidintensiteten i elproduktionen, använder Tricorona siffror som gäller för det land som användaren väljer, alternativt en regional eller global schablon.
•Tricoronas modell och deras processer verifieras av oberoende tredje part, Det Norske Veritas, för att säkerställa dels att modellerna är vetenskapligt grundade och dels att de faktiskt tillämpar modellerna på det sätt som de beskriver.

Hur skiljer sig Tricorona Climate Partner från sina konkurrenter?
Tricorona Climate Partner skiljer sig från de flesta av sina konkurrenter på flera viktiga sätt.
1.Beräkningsmodell: Tricorona använder en vedertagen modell för att beräkna utsläpp, framtagen av en expertgrupp inom NTM, Nätverket för Transporter och Miljön. Denna modell räknar med faktiska genomsnittsvärden för kabinfaktor (ca 75%) och bränsleförbrukning för världens flygplansflotta. Andra aktörer förutsätter t ex att flygplan alltid flygs fullsatta och att alla flygplan är av den nyaste, mest bränslesnåla, modellen, vilket underskattar de faktiska utsläppen avsevärt.
2.CDM projekt: Tricoronas projekt är alla CDM-projekt genomförda inom Kyotoprotokollets ramverk, vilket garanterar att samtliga projekt uppfyller högt uppsatta krav på miljönytta, additionalitet och spårbarhet. Tricorona begränsar sig dessutom till projekt inom förnybar energiproduktion eller energieffektivisering. De ger bevisad miljönytta nu, till skillnad från t.ex. trädplanteringsprojekt där projektägaren ofta räknar koldioxidminskningen över trädets hela beräknade livslängd. Tricorona säljer alltså bara koldioxidminskningar i den takt de faktiskt sker.
3.Granskning: Tricorona låter en oberoende tredje part, Det Norske Veritas, granska både deras modell och deras processer, för att säkerställa att de levererar det de utlovar.

Vad är "Climate Neutral by Tricorona"?
Tricorona är företaget som står bakom Tricorona Green."Climate Neutral by Tricorona" är deras devis för klimatneutralisering, och din garanti att neutraliseringen sker med projekt av högsta kvalité.

Vad är Tricorona Green?
Tricorona Green är vår webbtjänst där Tricorona erbjuder privatpersoner och organisationer en kalkylator för att beräkna sin klimatpåverkan, råd för att minska denna samt möjligheten att neutralisera denna genom att investera i koldioxidminskningsprojekt.

Är korta flygningar mer skadliga än långa?
Grundprincipen är att långa flygningar gör mer klimatpåverkan är korta, då de kräver mer bränsle. Om man ser på klimatbelastningen per ressträcka kan man dock konstatera att längre flygningar har mindre utsläpp per kilometer, beroende på att bränsleförbrukningen per kilometer är mycket större vid start.

Svaret är alltså att korta flygningar har mer klimatpåverkan än långa per passagerarkilometer. En konsekvens av detta är att det alltid är bättre att flyga direkt mellan två destinationer än att mellanlanda.

Måste jag veta vilken typ av flygplan jag reser med, eller dess kabinfaktor?
Tricoronas modell är konstruerad att ta hänsyn till flygplanstyp och kabinfaktor (hur fullt planet är), men när denna information inte är tillgänglig använder de schabloner.

Är det skillnad på charterflyg eller reguljärflyg?
I princip är det ingen skillnad, men charterbolagen, tillsammans med lågprisflyget, brukar vara bättre på att fylla sina plan fulla, vilket ger mindre miljöbelastning per passagerare.

Varifrån kommer underlaget i beräkningarna?
Tricorona får sina data från NTM, Nätverket för Transporter och Miljön. NTM får underlaget till sin modell från ICAO (International Civil Aviation Organization), efter bearbetning av FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut).

Hur exakt är resultatet?
Resultatet baseras på en uppskattning av bränsleförbrukningen, vilken varierar stort vid varje flygning, t.ex. beroende på om det är med eller motvind, kösituationen vid start och landning mm. Totalt sett kan man dock betrakta resultatet som ett bra medelvärde för den beräknade flygningen.

Hur beräknas priset på koldioxidcertifikaten jag köper?
Priset du betalar är beräknat utifrån ett tonpris och de beräknade utsläppen i koldioxidekvivalenter. Tricorona tar ingen transaktionsavgift men däremot tillämpas ett minimiköp på ett kvarts ton koldioxid, vilket ungefär motsvarar en tur-och-retur flygresa mellan London och Paris.

Tonpriset är beroende av ett antal faktorer. Störst påverkan har naturligtvis kostnaden för att genomföra det underliggande projektet (t ex vindkraftverket), men också faktorer såsom kostnader för certifiering (hos FN) och projektrevisioner (utförda av en oberoende tredje part). I takt med att projekten i portföljen byts in och ut varierar priset över tiden.

Priset anges inklusive MOMS för privatpersoner och exklusive MOMS för organisationer.

Tas det hänsyn till vilken klass jag flyger i?
I dagens modell tas ingen hänsyn till vilken klass som resenären reser i, men Tricorona utvärderar sina modeller löpande i diskussion med oberoende experter.

Kan jag flyga hur mycket som helst med Tricorona Green, med gott samvete?
Nej, Tricorona Green legitimerar inte flygresor. Det är endast ett sätt att begränsa klimatpåverkan för de flygresor som du tycker att du måste göra. Det bästa sättet att minska klimatpåverkan är att resa mindre och med mindre belastande transportmedel. Men det går inte alltid att undvika en flygresa och då erbjuder Tricorona Green ett sätt att neutralisera klimatpåverkan.
 

Välkommen till Resia! Välj ett kontor nedan.

Om du har några frågor så tveka inte att ringa. Du kan också skicka ett meddelande och lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.

Läs mer om oss

Upp