Flyg - vanliga frågor och svar

Våra vanligaste frågor och svar finns samlade nedan. Om du inte hittar vad du söker är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0771-94 94 94, eller maila till onlinesupport@resia.se 

Här kommer du till Min sida där du kan se flyg-, hotell- och/eller hyrbilsbokningar du gjort på resia.se. 

Klicka här för att komma till Min sida

Billiga flyg online - så här gör du

Vilken typ av flygbiljett kan jag boka online

Kan jag boka en enkel resa på www.resia.se?

Ja, klicka i rutan "Enkel" på istället för redan förifyllda "Tur/retur" på flygbokningen.

Kan jag åka till en stad och resa hemifrån en annan?

Ja, klicka i rutan "Flexibel tur/retur" istället för redan förifyllda "Tur/retur" på flygbokning. Då kan du boka en resa t ex till Paris och sedan hem från Nice.

Jag vill göra stopp, finns möjligheten?

På www.resia.se kan man i dagsläget inte boka resor med stopp. Vi hänvisar dessa bokningar till våra resebyråer på telefon 0771-92 92 92.

Jag vill starta resan i ett annat land än Sverige?

Det är möjligt att boka en flygbiljett från ett annat land än Sverige. 

Vilken är skillnaden på direktflyg, nonstop flyg och flyg med mellanlandning?

Det kan i vissa fall förekomma en mellanlandning som inte syns i tidtabellen på ett direktflyg, då direktflyg i flygbolagens termer innebär att det kan förekomma en mellanlandning även om flygnumret är detsamma hela vägen. Nonstop flighter är flighter som inte mellanlandar alls.

Kan jag resa på endast en av sträckorna vid bokning av tur & returbiljett?

Du kan välja att åka med på utresan och inte utnyttja din hemresa, men inte tvärtom. Om du inte är med på utresan avbokas din hemresa av flygbolaget med noteringen att du var "noshow". Detta innebär att flygbolaget spärrar din möjlighet att använda returen. Om du väljer att inte resa på din resturresa så görs avbokningen i dessa fall direkt till flygbolaget.

Jag vill resa med flygbolag som tillhör en viss allians - hur vet jag vilket?

Star Alliancehttp://www.staralliance.com/en/about/member_airlines/
Adria Airways, Air Canada, All Nippon Airways ANA, Air New Zealand, Air China, Asiana Airlines. Austrian Airlines, Blue1, British Midland BMI, Brussels Airlines, Continental Airlines, Croatia Airlines, Egypt Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, SAS, Shanghai Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, Spanair, Swiss, TAP Air Portugal, Thai Airways, United Airlines, US Airways

Oneworldhttp://www.oneworld.com/member-airlines/overview
American Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Dragonair, Finnair, Iberia, Malev, Mexicana, Lan Airlines, Lanperu, Lanecuador Aerolane SA, Qantas Airways Ltd, Jal Express, Japan Airlines Intl, Japan Transocean Air, Jalways, Royal Jordanian

Skyteam - https://www.skyteam.com/About-us/Our-members/
Aeroflot, AeroMexico, Air France, Alitalia, China Southern Airlines, Czech Airline, Delta Airlines, KLM, Kenya Airlines, Korean Air, Northwest Airlines, Air Europa

Vi reserverar oss för att dessa kan ändras. Vänligen besök respektive sajt för uppdaterad information.

 

Svartlistade flygbolag

Europeiska kommissionen har i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsmyndigheter skapat en lista över flygbolag, som inte uppfyller centrala säkerhetskrav (EU-förordningen 2111/2005). Flygbolagen har därmed helt eller delvis förbjudits att bedriva verksamhet i euro-peiskt luftrum eller får endast bedriva verksamhet under vissa restriktioner. Se listan här: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sv.htm.

 


När får jag mina flygbiljetter?
 

Vid beställning av flygbiljett via resia.se mailas en e-biljett* till beställarens mail som uppgivits vid bokningstillfället. Beställaren ansvarar själv för att skriva ut sin e-biljett och ta med denna till flygplatsen.

Vill du ha din elektroniska biljett utskriven och postad till dig kan Resia hjälpa dig med detta mot en kostnad.

*) Vad är en e-ticket?

En e-ticket är en elektronisk biljett (e-biljett) som ligger lagrad i flygbolagets bokningssystem. Din elektroniska biljett skickas hem till den mailadress du uppgivit vid bokningstillfället. Skriv ut och ta med din elektroniska biljettkopia till incheckningen på flygplatsen. Det är denna som är din biljett.Vad ingår i priset?
 

Flygskatter

De flesta flygplatsskatter är inkluderade i flygbiljetten. Undantag kan dock förekomma.

En lokal flygskatt/avgift kan tillkomma på vissa flygplatser i världen, t.ex. i Thailand. Den skall betalas i den lokala valutan på destinationen och kan ändras med kort varsel. Avgiften varierar och tas ut av respektive lands luftfartsmyndighet. Resia.se kan inte styra denna avgift och kan inte ställas som ersättningsskyldig.

Transferkostnader vid flygplatsbyte

Transferkostnader som t ex buss vid byte av flygplats ingår inte i resans pris. Resenären står själv för denna kostnad.Särskilda bokningsvillkor


För flygbiljetter köpta på www.resia.se gäller respektive flygbolags bokningsvillkor. Flygbolagen reserverar sig för rätten att ändra resedetaljer som t.ex. resrutt och avgångs- respektive ankomsttider. Priser som annonseras inkluderar moms om inget annat är angivet. Innan du slutför din bokning är du som kund skyldig att kontrollera att bokningen stämmer, d.v.s. rättstavat namn i enlighet med passet, datum, resrutt och destination etc.

Efter genomförd bokning går de flesta flygbiljetter inte att ändra eller återbetala. Varje bekräftad bokning på resia.se betraktas som slutgiltig, dvs. den är inte ändrings- eller återbetalningsbar.

Flygbiljetter är personliga och kan inte överlåtas, dvs det går ej att byta namn. Resia.se tar inte ansvar för felskrivna namn, adresser eller för postens leveranser. Eventuellt förlorad biljett ersätts inte av resia.se. Kostnad för utställande av ny biljett betalas av kund. Eventuell återbetalning av förlorad flygbiljett beslutas av respektive flygbolag och krediteras senare kund. Handläggningstid från flygbolagen för återbetalning av förlorad biljett är upp till 12 månader.

Om du har köpt en tur- och returbiljett har du slutit avtal med flygbolaget om att resa i enlighet med bokad resrutt. Det går inte att hoppa över första sträckan och utnyttja resterande. Flygbolagets bokningssystem känner av detta. Man kallar det "No Show". Åtgärden blir att resterande resa avbokas och kunden kan inte begära ersättning/återbetalning.MellanlandningarDet kan i vissa fall förekomma en mellanlandning som inte syns i tidtabellen på ett direktflyg, då direktflyg i flygbolagens termer innebär att det kan förekomma en mellanlandning även om flygnumret är detsamma hela vägen. Nonstop flighter är flyg som inte har någon mellanlandning.

Räcker bytestiden vid min mellanlandning?

Bytestiden mellan olika flyg är på förhand inlagt i reservationssystemet och kontrolleras av respektive flygbolag som ni bokat med. Skulle ni råka ut för en eventuell försening ska ni kontakta flygbolaget på aktuell flygplats för hjälp att på bästa sätt ta er till slutdestinationen.

Har ni bokat flera enkel/tur och returresor med olika bolag och olika bokningsnummer, ansvarar ni själva för att eventuell bytestid är tillräcklig. Se till att ni har god marginal om ni bokar på detta sätt!


Tidtabellsförändringar


Kontrollera alltid flygtiderna i din bokning före avresa. Detta gör du direkt med flygbolaget. Resia.se ansvarar inte för eventuellt missade flyg som uppstår på grund av tidtabellsändringar gjorda av flygbolaget.

När du erhållit din biljett kommer du även att få tillgång till en dynamisk tidtabell via Viewtrip, Check my trip eller Virtually There. Information om hur detta fungerar kommer i ett separat e-mail.

https://www.viewtrip.com
http://www.checkmytrip.com
http://www.virtuallythere.com
 

Flygbolagens ansvar

 

Flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage
I denna information sammanfattas de regler för skadeståndsansvar som tillämpas av EG-flygbolag enligt gemenskapslagstiftningen och Montrealkonventionen.

Ersättning vid dödsfall eller kroppsskada
Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvaret vid passagerares kroppsskada eller dödsfall. För skador upp till 113 100 SDR kan flygbolaget inte bestrida ersättningskrav. Om belop¬pet är högre kan flygbolaget motsätta sig krav, om det kan bevisa att det inte vållat skadan.

Förskottsbetalningar
Om en passagerare dödas eller skadas, ska flygbolaget betala det förskott som behövs för att till¬godose omedelbara ekonomiska behov inom 15 dagar från det att den person, som har rätt till ersättning, har identifierats. En sådan förskottsutbetalning ska vid dödsfall vara minst 16 000 SDR.

Försening av passagerare
Vid förseningar av passagerare är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Skade¬stånds¬ansvaret vid förseningar av passagerare är begränsat till 4 694 SDR.

Förseningar av bagage
Vid förseningar av bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åt¬gär¬der för att undvika skadan eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Skadestånds¬ansvaret vid förseningar av bagage är begränsat till 1 131 SDR.

Förstörelse, förlust av eller skador på bagage
Flygbolaget är ansvarigt för förstörelse, förlust av eller skada på bagage upp till 1 131 SDR. När det gäller incheckat bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt, även om det inte vållat skadan, utom då bagaget var defekt. När det gäller handbagage, är flygbolaget skadeståndsansvarigt endast om det vållat skadan.

Högre gränser för bagage
En passagerare kan få rätt till en högre ekonomisk ansvarsgräns för skadeståndsansvar genom att göra en särskild förklaring senast vid incheckningen och genom att betala en tilläggsavgift.

Klagomål avseende bagage
Om bagaget är skadat, försenat, förlorat eller förstört, måste passageraren snarast möjligt skrift¬ligen klaga hos flygbolaget. Vid skada på incheckat bagage måste passageraren skriftligen klaga inom sju dagar och inom 21 dagar när det gäller förseningar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till passagerarens förfogande.

Utförande och avtalsslutande flygbolags skadeståndsansvar
Om det flygbolag som faktiskt utför flygningen inte är detsamma som det avtalsslutande flyg¬bolaget, har passageraren rätt att rikta ett klagomål eller ett ersättningskrav mot endera flyg¬bolaget. Om namnet eller koden på ett flygbolag är angivet på biljetten, är detta flygbolag det avtals¬slutande flygbolaget.

Tidsfrist för att väcka talan
Talan vid domstol om ersättning måste väckas inom två år från dagen för ankomsten av flygplanet, eller från den dag då flygplanet skulle ha ankommit.

Informationsgrund
Grunden för de ovan beskrivna reglerna är Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, som är implementerade i gemenskapen genom förordning (EG) nr 2027/97 (ändrad genom förordning (EG) nr 889/2002) och den nationella lagstiftningen i medlemsstaten.

Ladda ner flygbolagens ansvar som pdf - klicka här.
 

Kontaktuppgifter till de vanligaste flygbolagen

Klicka på länken för att komma till respektive flygbolag.

 

Kundens ansvarKunden förbinder sig:
• att kontrollera så att stavningen på resenärens namn i bokningen är exakt likadan som i resenärens pass.

• att så snart bekräftelsen erhållits kontrollera att uppgifterna stämmer, oklarheter meddelas omgående till resia.se.

• att kontakta resia.se om bekräftelse via e-mail inte erhållits inom 24 timmar. Resia.se ansvarar inte för eventuella merkostnader som uppstår som resultat av att kunden inte informerar resia.se inom tidsfristen.

• att lämna korrekt e-mailadress samt bevaka den då resia.se kommunicerar denna väg.

• att kontrollera visum regler och vaccinationer som behövs inför resan.

• att kontrollera passets giltighetstid, vissa länder kräver att passet är giltigt 6 månader efter inresa.

• att alltid kontrollera aktuella flygtider innan avresan, då dessa kan ändras med kort varsel. Detta gäller även på din hemresa.

Så här betalar du flygbokning online

Hur betalar jag min flygbokning?

Betalning görs direkt i samband med bokningen av flyget. Du kan betala på följande sätt:
a) Betal- eller kreditkort (VISA eller Mastercard)
b) Resias presentkort
c) Mot faktura via Klarna.


Betalningssäkerhet

Betalningen är säkrad via Debitech och 3D secure. Majoriteten av bankerna kräver idag att 3D-Secure tillämpas vid försäljning över Internet, för kortbetalningar med VISA och MasterCard. 3D-Secure är en säkerhetsteknik som används vid Internetbetalningar och ger en viss betalningsgaranti.

Kan jag preliminärboka ett flyg utan att betala direkt?

Nej, det är omedelbar betalning.

Kan jag betala med Presentkort?

Ja, du kan betala med Resias presentkort.

Presentkort - läs mer här
 

Incheckning på flygplats när du bokat online


Vad ska jag visa upp vid incheckning på flygplatsen?

Det du behöver ha med dig till flygplatsen är din elektroniska biljett (e-ticket). Denna skriver du själv ut från den bifogade länken i bokningsbekräftelsen (e-mailet) du fått från oss. Har du inte fått någon länk till e-biljetten i ditt e-mail, är det viktigt att du snarast kontaktar oss på onlinesupport@resia.se eller på telefon 0771-94 94 94.

När ska jag checka in på flygplatsen?

Vi rekommenderar att man är på flygplatsen två timmar innan avgång. Vanligtvis stänger flygbolagen sin incheckning en timme innan avgång.


Online incheckning

Många flygbolag erbjuder möjligheten att checka in direkt online på deras respektive webbsajter. 

Aktuell information om online incheckning hos de vanligaste flygbolagen hittar du här. Klicka på aktuellt flygbolag nedan.

Resias servicepaket när du bokar flyg online

Om du har speciella önskemål om sittplats respektive mat ombord kan du boka ett Servicepaket i samband med din flygbokning. Servicepaketet innehåller även andra tjänster. Servicepaketet gäller ej på s.k. lågprisbolag såsom Norwegian.

Resias servicepaket

Detta får du med Resias servicepaket:
• På de flygresor där sittplatser är möjligt att reservera, görs detta enligt era önskemål.

• Dina önskemål om specialkost framförs till flygbolaget om mat ingår på bokad resa.

• Du får tillgång till en dynamisk onlinetjänst för bevakning av dina flygtider samt andra eventuella bokade tjänster, såsom specialmat.

 

Bra att veta om sittplatser och specialkost

På flygresor inom Europa kan du inte förboka sittplats.

Inom Europa är det få flygbolag som serverar mat. Möjligheten till att köpa en lätt måltid, smörgåsar och snacks finns oftast men räkna inte med varma matalternativ.

På långresor utanför Europa ingår däremot mat och dryck i biljettpriset (ingår ej hos Norwegian!) och det kan vara möjligt att beställa viss specialmat. Notera att detta endast är en förfrågan och att flygbolaget inte kan garantera specialmat.
 

Bagageregler på flyg

Den tillåtna vikten för bagage varierar mellan flygbolag och vald destination. För att få veta exakt vad som gäller för din resa måste du besöka valt flygbolags webbsajt. Eventuell övervikt kostar extra och måste betalas vid incheckningen direkt till flygbolaget.

Bagageregler hos de vanligaste flygbolagen

Aktuell information om bagageregler hos de vanligaste flygbolagen hittar du här. Klicka på aktuellt flygbolag nedan.

Ändra flygbokning - detta gäller vid bokning online

Efter genomförd bokning går de flesta flygbiljetter inte att ändra eller återbetala. Resia vill uppmärksamma dig på att noga kontrollera vad som gäller för valt flyg innan och under bokningen.

Varje bekräftad bokning på resia.se betraktas som slutgiltig, det vill säga den är inte ändrings- eller återbetalningsbar. I sällsynta fall tillåter flygbolaget ändring av biljett. OBS! Kontakta alltid Onlinesupporten först för att ta reda på möjligheten att ändra din biljett. Du når Onlinesupporten på onlinesupport@resia.se eller på telefon 0771-94 94 94.

Om biljetten går att ändra utgår en administrativ avgift på 795 kr per biljett, förutom flygbolagets egen avgift. Övriga kostnader som kan uppkomma vid felbokning, ändring m.m. debiteras kund


 

Avboka flygbiljett som är bokad online

Avbokning under kontorstid (vardagar 9-18) ska ske skriftligen till onlinesupport@resia.se. Om avbokningen är närstående, dvs. inom färre än 5 arbetsdagar, ber vi dig ringa oss på telefonnummer 0771-94 94 94 efter att e-mailet är skickat.

Utanför kontorstid görs avbokning direkt till respektive flygbolag. Avbokning som görs till flygbolaget, ska även då bekräftas per e-mail till onlinesupport@resia.se. Mailet ska innehålla datum, tid samt till vilket flygbolag avbokningen har gjorts.

Avbokning görs enligt flygbolagens regler, på ev. återbetalningsbart belopp tas en administrativ avgift på 795:- per biljett ut. Vänligen observera att på många flygbiljetter görs ingen återbetalning alls enligt flygbolages regler, varför vi rekommenderar dig att teckna ett avbeställningsskydd via ERV.

Avbeställningsskydd & Semesterförsäkring

Res aldrig iväg utan reseförsäkring och tänk på att många flygbiljetter som bokas via resia.se inte är återbetalningsbara. Teckna ett avbeställningsskydd via ERV, det kostar 6% av resans pris.

Avbeställningsskydd - läs mer här (pdf)
Villkor avbeställningsskydd - läs mer här (pdf)
 

Även du som har reseskydd i din hemförsäkring behöver komplettera detta. Det är en separat reseförsäkring, och inte hemförsäkringen, som ersätter de vanligaste skadorna som sker på en resa. För att få teckna ERVs försäkringar krävs att du är bosatt i Norden och registrerad i nordisk försäkringskassa.

Semesterförsäkring - läs mer här (pdf)
Villkor semesterförsäkring - läs mer här (pdf)

Har du frågor kring avbeställningsskydd och Semesterförsäkring kan du kontakta vår onlinesupport per e-mail på onlinesupport@resia.se eller per telefon 0771-94 94 94 så hjälper vi dig.

Har du missat att bocka i avbeställningsskydd och reseförsäkring vid bokning online? Inom 48 timmar efter gjord bokning kan du lägga till detta, ring eller besök någon av våra butiker så hjälper vi dig.

Reklamation på flyg som du har bokat online

På Resia gör vi allt för att du skall få en bra resa, men ibland uppstår det problem som gör att din resa inte blev som det var tänkt. För att vi ska kunna utreda vad som blivit fel ber vi dig att skicka oss en reklamation. Tänk på att skriva så utförligt som möjligt. Bifoga gärna ett textdokument.

Du har tre möjligheter att skicka in din reklamation:
1) Använd ett onlineformulär - klicka här
2) Skicka e-post till onlinesupport@resia.se
3) Skriv ett brev till 

Resia AB
Onlinesupporten
Box 1114
405 23 Göteborg.

OBS! Eventuella ersättningsanspråk ska vara Onlinesupporten tillhanda senast en månad efter hemkomst. Reklamationer som inkommer senare kommer inte att beaktas.

 

Skicka reklamationen rätt - till Resia eller till flygbolaget?

Resia förmedlar endast flygbiljetterna och ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, förlorat bagage eller andra händelser som har med flygresans utförande att göra. Sådana händelser ansvarar respektive flygbolag ensamt för, och i sådana fall skall din reklamation ställas direkt till flygbolaget.

Rättigheter för flygpassagerare

Flygpassagerares rättigheter vid överbokade, inställda och försenade flyg

Enligt EG-förordningen 261/2004 om passagerarnas rättigheter har dessa rätt till ersättning och assistans från flygbolaget vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. Observera att om flygningen ingår i en paketresa gäller även bestämmelserna i paketreselagen.


I korthet gäller reglerna nedan.

Överbokning / nekad ombordstigning

Flygbolagen säljer ofta fler biljetter än det finns platser ombord på grund av att det normalt sett alltid händer att passagerare inte dyker upp.

Om flygbolaget har anledning att anta att ombordstigning måste nekas, måste flygbolaget först fråga om någon, mot kompensation, frivilligt avstår sin plats. Den frivillige har därvid, utöver avtalad kompensation, rätt till ombokning och/eller återbetalning.

Om ingen anmäler sig frivilligt får passagerare nekas ombordstigning mot sin vilja. I sådana fall har passageraren rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning till slutdestinationen snarast möjligt eller vid ett senare tillfälle som passageraren finner lämpligt.

Alla passagerare som nekas ombordstigning, skall erbjudas mat och dryck i skälig proportion till väntetiden samt hotellrum vid behov av övernattning och transport mellan flygplatsen och hotellet.

Vidare skall de passagerare, som nekats ombordstigning, ges kompensation enligt följande skala:
• € 250 för alla flygningar på högst 1 500 km.

• € 400 för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 000 km.

• € 600 för alla övriga flygningar.


Kompensationen minskas med 50% när passagerarna erbjuds ombokning med annan flygning till bestämmelseorten och ankomsttiden där inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen:
• med två timmar för alla flygningar på högst 1 500 km, eller

• med tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, eller

• med fyra timmar för alla övriga flygningar.


Inställda flyg

Vid inställd flygning har passagerare rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning till slutdestinationen snarast möjligt eller vid ett senare tillfälle som passageraren finner lämpligt.

Passagerarna skall erbjudas mat och dryck i skälig proportion till väntetiden samt hotellrum vid behov av övernattning och transport mellan flygplatsen och hotellet.

Med undantag av vad som sägs nedan har passagerarna dessutom rätt till kompensation enligt följande skala:
• € 250 för alla flygningar på högst 1 500 km.

• € 400 för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 000 km.

• € 600 för alla övriga flygningar.


Kompensationen minskas med 50% när passagerarna erbjuds ombokning med annan flygning till bestämmelseorten och ankomsttiden där inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen:
• med två timmar för alla flygningar på högst 1 500 km, eller

• med tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, eller

• med fyra timmar för alla övriga flygningar.


Ingen kompensation betalas ut:
1. om den inställda flygningen ”beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”,

2. om passagerarna informerats om den inställda flygningen senast två veckor före den tidtabellsenliga avgången,

3. om passagerarna informerats om den inställda flygningen mellan två veckor och sju dagar före den tidtabellsenliga avgången och samtidigt erbjudits ombokning så att de kan avresa högst två timmar före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå den slutliga destinationsorten senast fyra timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden,

4. om passagerarna informerats om den inställda flygningen mindre än sju dagar före den tidtabellsenliga avgången och samtidigt erbjudits ombokning så att de kan avresa högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå den slutliga destinationsorten senast två timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden.


Försening

Vid förseningar har flygbolaget ingen skyldighet att betala ersättning i form av kontanter. Rätten till assistans från flygbolaget är beroende av dels förseningens längd, dels resans längd.

När ett flyg är försenat:
• med två timmar för alla flygningar på högst 1 500 km, eller

• med tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, eller

• med fyra timmar för alla övriga flygningar


har passagerarna rätt till mat och dryck i skälig proportion till väntetiden och hotellrum vid behov av övernattning och transport mellan flygplatsen och hotellet.

Är flygningen mer än fem timmar försenad kan passagerarna kräva att få pengarna tillbaka för hela biljettpriset eller för den del av resan som inte fullföljts.

Resor med flygbolag från icke EU-länder

Ovan angivna regler gäller vid resa från en flygplats inom EU eller med resor från tredje land om flygningen utförs av ett flygbolag från ett EU-land. I alla andra fall bör du kontakta respektive flygbolag och fråga vilka regler som gäller.  EG Förordning 261/2004 - läs hela texten här

  Tillägg: EG förordning 889/2002 - läs tillägget här

 

Information om flygbolagens skadeståndsansvar


Läs mer i denna informations pdf - klicka här

Bonuspoäng när du bokar flyg online

Flera flygbolag erbjuder bonuskort till sina återkommande kunder. Du kan självklart använda dig av dessa bonuskort även när du bokar din flygresa hos resia.se. När din bokning är klar mailar du till onlinesupporten@resia.se med ditt bokningsnummer och dina bonuskortsuppgifter så läggs detta in i din bokning.

OBS! Resia.se tar inget ansvar för att du får rätt antal bonuspoäng. Detta är ett avtal mellan dig och respektive flygbolag.
 

Välkommen till Resia! Välj ett kontor nedan.

Om du har några frågor så tveka inte att ringa. Du kan också skicka ett meddelande och lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.

Läs mer om oss

Upp