Personuppgiftslagen - PUL

Resia hanterar de personuppgifter som du lämnar enligt personuppgiftslagen (PUL).

Vi använder uppgifterna för att kunna ge dig service rörande resan via e-mail, sms, telefon och postala utskick. Resia lämnar enbart ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners (som flygbolag, hotell, bussbolag, rederier) för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Om du tackat ja till nyhetsbrev eller erbjudanden använder vi även uppgifterna för att kunna ge information, erbjudanden och nyhetsbrev.

Ansvarig för personuppgifterna är Resia AB.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort genom att skriva till:

Resia AB
Box 1114
405 23 Göteborg

PUL - läs mer på Datainspektionens webbplats
 

Välkommen till Resia! Välj ett kontor nedan.

Om du har några frågor så tveka inte att ringa. Du kan också skicka ett meddelande och lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.

Läs mer om oss

Upp