Reklamation

På Resia gör vi allt för att du skall få en bra resa, men ibland uppstår det problem som gör att din resa inte blev som det var tänkt. För att vi ska kunna utreda vad som blivit fel ber vi dig att skicka oss en reklamation. Tänk på att skriva så utförligt som möjligt. Bifoga gärna ett textdokument.

 

Du har tre möjligheter att skicka in din reklamation:
1) Använd detta formulär
2) Skicka e-post till onlinesupport@resia.se
3) Skriv ett brev till 

 

Resia AB
Onlinesupporten
Box 1114
405 23 Göteborg.

 

OBS! Eventuella ersättningsanspråk ska vara Onlinesupporten tillhanda senast en månad efter hemkomst. Reklamationer som inkommer senare kommer inte att beaktas.

 

Skicka reklamationen rätt när det gäller flyg - till Resia eller till flygbolaget?

Resia förmedlar endast flygbiljetterna och ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, förlorat bagage eller andra händelser som har med flygresans utförande att göra. Sådana händelser ansvarar respektive flygbolag ensamt för, och i sådana fall skall din reklamation ställas direkt till flygbolaget.

Beställare

Upp