Digitalt Covid bevis

Den 9 juni enades EU-parlamentet om ett digitalt Covid-bevis som träder i kraft den 1 juli 2021 och kommer då direkt fungera för att påvisa att du vaccinerat dig. Lite senare tillkommer tjänsterna att även kunna påvisa negativa tester eller att du har tillfrisknat från Covid. 

resenar_flyg_624x395.jpg

Med ett digitalt Covidbevis ska du enkelt kunna visa att du har: 

  • vaccinerats mot covid-19 

  • har testats negativt, eller 

  • har tillfrisknat från covid-19 (det vill säga har testat positivt, inte antikroppstest) 

Fyra steg för att skaffa ditt digitala bevis från den 1 juli 

Här är de olika stegen innan du kan ha ditt digitala bevis i din mobil, dator eller surfplatta. 

  1. Vaccinera dig. Inom sju dagar rapporteras vaccinationen in till Nationella vaccinationsregistret. 

  1. Logga in med e-legitimation på www.covidbevis.se  (öppnar 1 juli). 

  1. Hämta, skriv ut eller spara ditt vaccinationsbevis. Beviset skickas även automatiskt till din digitala brevlåda, om du har en. 

  1. Redo att användas. Kom ihåg att undersöka vilka regler som gäller för ditt resmål. 

Klicka här om du vill se en film hur du gör. 

 
Det tar ett antal dagar (högst sju dagar) efter vaccinering innan du kan hämta ut ditt vaccinationsbevis. Det beror på att den som utfört vaccineringen ska hinna lägga in uppgifterna i Nationella vaccinationsregistret. 
 

Klicka här för att läsa mer om digitala Covidbevis på E-hälsomyndighetens sida. 

  • Alla EU-länder kommer att godkänna intyget som visar att man har vaccinerats, testat negativt eller tillfrisknat från covid

  • Det gör det lättare att resa fritt och bidrar till att begränsningarna gradvis kan hävas på ett samordnat sätt

  • Intyget börjar gälla den 1 juli och kommer att användas ett år framöver

För mer infon se nedan länk:

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210604IPR05512/parlamentet-ger-gront-ljus-for-eu-s-digitala-covidintyg

För frågor om vaccinationspass till övriga länder så hänvisar vi till respektive lands ambassad. Se mer på Sweden Abrod:

 https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/

 

 

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.