Goda Nyheter! Resia blir en del av TripActions gruppen vars vision är att bli ett av världens ledande reseföretag inom B2B.  Läs mer här

Resia blir en del av TripActions gruppen vars vision är att bli ett av världens ledande reseföretag inom B2B.  Läs mer här

Flyg grönare

Fly Green Fund

Publicerat: 2022-04-21
Fly Green Fund

Lästid ca 3 minuter

Tillsammans tar vi ansvar för en mer hållbar resa! Resia samarbetar med Fly Green Fund, en ekonomisk förening utan vinstintresse som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor.

       Genom att välja klimatreduktion som tillval vid din bokningimage är du som resenär med och betalar för att din flygresa kan göras på biobränsle. Biobränsle drar ner koldioxidutsläppet med upp till 80 %, och är det enda bränslet som inom en överskådlig framtid kan minska koldioxidutsläppen från flygresor.

Genom att välja klimatreduktion som tillval vid din bokning är du som resenär med och betalar för att din flygresa kan göras på biobränsle. Biobränsle drar ner koldioxidutsläppet med upp till 80 %, och är det enda bränslet som inom en överskådlig framtid kan minska koldioxidutsläppen från flygresor.

Dina 100 kronor går till Fly Green Fund, som betalar för den delen av bränslekostnaden som går till biobränsle. Flygbolaget du flyger med betalar för det fossila bränslet och Fly Green Fund betalar för biobränslet. Ju fler resenärer som väljer biobränsle som tillval, desto fler flygresor kan göras på biobränsle.

bar-hallbarhet-780x400.jpg


Så fungerar det

Betala 100 kronor i tillval för biobränsle när du bokar din flygresa hos Resia så tankar Fly Green Fund in bioflygbränsle i det svenska flygsystemet. 

Bränslet produceras i dagsläget endast vid AltAirs anläggning i Kalifornien. Det köps via SkyNRG, vilket gör att vi kan säkerställa att bioflygbränslet håller högsta nivå vad gäller hållbarhet. 

Bränslet som tillverkas av AltAir ger upp till 80 % koldioxidreduktion jämfört med fossilt flygbränsle.

rocks-1150021-(1)-780x400.jpg


Hit går pengarna

Fly Green Fund vill få igång marknaden för bioflygbränsle i Norden. När du väljer biobränsle som tillval hos Resia går dina 100 kronor oavkortat till Fly Green Fund. Av pengarna går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till att ge stöd till kontinuerlig och storskalig produktion i Sverige. 

2017 fick Fly Green Fund in bidrag som motsvarar en reduktion av CO2-utsläppen på totalt 1.509 ton.

USA-kalifornien-780x400.jpg


Vad är Fly Green Fund?

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som sedan 2015 ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor.

Fly Green Funds grundare är SkyNRG, Karlstad flygplats samt NISA (Nordic Initiative Sustainable Aviation). Partners som betalar för föreningens administrativa avgifter är EFS och Swedavia. 

Resia är idag den enda resebyråkedjan som samarbetar med Fly Green Fund och som kan erbjuda alla sina resenärer möjlighet att klimatreducera genom att flyga på biobränsle. När du väljer biobränsle som tillval går dina 100 kronor oavkortat till Fly Green Fund.

Läs mer om Resias eget hållbarhetsarbete här.

koala-australien-780x400.jpg


Bioflygbränsle och lokal produktion

Bioflygbränsle

Bioflygbränsle kan tillverkas av flera olika bioråvaror som till exempel skogsavfall, alger och matavfall. Bränslet blandas med fossilt bränsle och det kräver inga förändringar på själva flygplanet. 

Hittills har man använt frityrolja eller blomman camelina som bioråvara vid flygningar i Norden. Bioflygbränsle tillverkad på använd frityrolja reducerar koldioxidutsläppet med minst 80% i jämförelse med samma mängd fossilt flygbränsle. Med camelina minskas koldioxidutsläppet med cirka 60%. 

Lokal produktion

Biobränsle är dyrt på grund av det inte tillverkas tillräckligt mycket globalt, frityroljan som vi använder idag kommer från Nordamerika. Det är därför viktigt att produktionen av biobränsle kommer igång i Norden. Här finns bra möjligheter att producera biobränsle från skogsindustrins restprodukter.

Till toppen ↑

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.