Hållbart resande – klimatsmarta affärsresor

Vi på Resia värnar om ett hållbart resande. Med oss som affärsresebyrå får ni hjälp att minimera er miljöpåverkan samt kompensera för de utsläpp era resor genererar.  Resia har en tydligt uttalad hållbarhetsvision. Här kan ni läsa mer om hur vi hjälper er till ett mer hållbart resande.

Om ni önskar minska era affärsresors miljöpåverkan är det två frågor ni bör ställa er. Dels om ni ska resa, och i så fall hur ni ska resa. Huruvida resan är befogad avgör ni själva beroende på omständigheterna. Vi på Resia kommer in i nästa steg och kan hjälpa er för att minska miljöpåverkan vid varje enskild resa.

Våra bästa tips för att kunna resa mer hållbart är:

  1. Mät & följ upp
    Mät er nuvarande miljöpåverkan, och sätt upp mål ni kan jobba mot och följa upp.
  2. Minska er klimatpåverkan genom smarta val
    Vi hjälper våra kunder med tips och råd om hur de kan resa mer klimatsmart.
  3. Kompensera faktiska utsläpp
    Det är svårt att resa helt miljövänligt. Men  i väntan på fossilfria flyg kan ni bidra genom att klimatkompensera era flygresor och köpa bio-verifikat.

 

Resia erbjuder tre olika tjänster som hjälper er att följa stegen ovan och uppnå ett mer hållbart resande. Här nedanför kan du läsa mer om dessa tjänster; miljöstatistik, bio-verifikat och klimatkompensation.

Miljöstatistik över era affärsresor

Som ett första steg tar vi fram miljöstatistik över ert resande. Det ger er en tydlig bild över vilka koldioxidutsläpp era affärsresor medför. Rapporten redovisar miljöpåverkan enligt Miljöstyrningsverkets direktiv. Med tydliga fakta som grund kan ni lättare fatta rätt beslut och sätta upp rimliga mål för hur ni ska kunna minska era koldioxidutsläpp framöver. Vi hjälper er att anpassa ert resande, och över tid kommer ni också att följa statistiken över hur er miljöpåverkan minskar.

Bio-verifikat – fossilfria flyg med Fly Green Fund

Resia har som enda svenska affärsresebyrå ett samarbete med Fly Green Fund. Därmed kan vi erbjuda er kunder möjligheten att köpa bio-verifikat. Genom att köpa bio-verifikat subventionerar och främjar ni marknaden för bioflygbränsle. Målet är att så långt det går flyga fossilfritt och därmed minska flygets negativa påverkan på vår miljö.

Baserat på hur mycket ni flyger betalar ni en avgift som går direkt till Fly Green Fund. Av fondens pengar går sedan 75 % till inköp av biobränsle och 25 % till att utveckla framtidens produktionsmetoder för biobränsle. Kostnaden för bio-verifikat kan fördelas per affärsresa, så att kostnaden läggs på rätt kostnadsställe för varje enskild resa.

Klimatkompensation med Tricorona

I samarbete med Tricorona erbjuder vi också möjligheten att klimatkompensera resor. Det innebär att ni som kund väljer att kompensera för de utsläpp era affärsresor genererar genom att investera i klimatfrämjande projekt. Precis som vid köp av bio-verifikat kan även klimatkompensationen fördelas per resa, så att kostnaden hamnar på rätt kostnadsställe i er verksamhet.

Även små förändringar kan göra stor skillnad, och vi visar er gärna hur. Här kan du ladda ner vårt produktblad och läsa mer om hållbart resande, och hur vi som affärsresebyrå kan hjälpa er att resa klimatsmart.

Kontakta oss så berättar vi mer       Se fler av våra tjänster

Ladda ner produktbladet för Hållbart resande

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.