Resepolicy – för smartare affärsresor

Alla företag bör ha en tydlig resepolicy, den hjälper er att resa resurssmart och säkert. Har ni ingen resepolicy i dag hjälper vi er gärna att ta fram en som är anpassad utifrån just era förutsättningar.

En resepolicy handlar om hur ni som företag förhåller er till resor i och i samband med tjänsten. Den hjälper er att resa säkert, kostnadseffektivt och mer hållbart. Resepolicyn klargör också för medarbetarna hur de ska göra när de reser och vad de har rätt till i samband med tjänsteresor.

En resepolicy bör innehålla riktlinjer och regler kring till exempel:

  • godkända bokningskanaler
  • prioriterade resesätt
  • valbara bokningsklasser samt
  • hantering av utlägg.

För att resepolicyn ska fungera i praktiken bör den vara kortfattad och lättillgänglig. Allra smidigast är det när resenären inte ens behöver läsa resepolicyn, utan den i stället är implementerad direkt i era bokningskanaler. Sådana tjänster kan vi hjälpa er med.

Resia har bistått många företag med att ta fram resepolicy, och vi hjälper er gärna att formulera vilka regler och riktlinjer som är relevanta för att just ert företag ska uppnå ett smartare och mer hållbart resande.

Kontakta oss så berättar vi mer       Se fler av våra tjänster

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.