Vår hållbarhetsvision

Att låna jorden av framtida generationer medför en skyldighet att förvalta lånet väl. Tillsammans med våra leverantörer, partners och resenärer vill vi bidra till ett så hållbart resande som möjligt. Vi vill också hjälpa till att främja de positiva effekter som turismen faktiskt bidrar till. 

Som affärsresebyrå erbjuder vi reselösningar som möjliggör ett så hållbart resande det bara går. Hos oss kan du göra aktiva och medvetna val längs hela din resa. 

Genom att verka för ett hållbart resande lägger vi en långsiktig och stabil grund för vår fortsatta affär inom resebranschen.  För oss är det en självklarhet att hållbarhet skall vara en integrerad del av vår affär.

Läs vår hållbarhetsredovisning här

Vår hållbarhetspolicy

I vårt arbete med hållbarhet har vi utgått från Resias grundläggande värderingar; respekt, kompetens och energi. Utifrån våra värderingar har vi sedan gått vidare till att utforma tydliga riktlinjer för hållbarhet i de olika delarna i vår affär.

Våra tjänster

Vi tillhandahåller reselösningar där möjlighet till hållbara val finns. Det är självklart för oss att vägleda våra kunder till mer hållbara alternativ.

Vid inköp i den egna verksamheten väljer vi i möjligaste mån det mest hållbara.

Våra medarbetare

Vi fortsätter att utbilda och stötta våra medarbetare inom hållbarhet. Allt för att de ska kunna guida dig som kund och bistå dig vid medvetna och aktiva val.

Våra leverantörer

Vi inleder affärsrelationer med leverantörer som vi har förtroende för och som delar våra värderingar.

Vi diskuterar noggrant miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik med våra leverantörer

Vi inspirerar våra leverantörer till mer hållbara alternativ, både vad gäller miljö och socialt ansvar.

Vi är emot samtliga illegala och exploaterade former av turism. Vi ställer därför krav på att våra samarbetspartners och leverantörer respekterar barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Det gäller förbud mot barnarbete, tvångs- och straffarbete samt en minimiålder för arbete.

Vårt samhälle

Vi vill verka som en positiv kraft i samhällsutvecklingen både nu och i framtiden. Det här gör vi bland annat genom ekonomiska bidrag till och arbete med sociala initiativ.

Läs vår hållbarhetspolicy här 

Vi hjälper dig att flyga grönare

Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi, som enda resebyråkedja, ett samarbete med Fly Green Fund. Det är en ekonomisk förening som startade 2015 med visionen att resenärer ska kunna flyga på bioflygbränslen i Norden. Genom att tanka flygplanen med detta istället för flygfotogen minskas koldioxidutsläppen från flyget med upp till 80%.

När du bokar en flygresa hos oss har du nu möjlighet att bidra till utvecklingen av bioflygbränsle. Det gör du genom att ge ett frivilligt bidrag till Fly Green Fund. För 75% av ditt bidrag köps biobränsle. Resterande 25% används för att stötta den fortsatta tillverkningen i Norden. Målet är att uppnå produktion i större skala, vilket i sin tur leder till lägre priser. I förlängningen innebär det grönare flygresor.

Läs mer om Resias samarbete med Fly Green Fund

Barn är barn. Inget annat.

Som första svenska resebyråkedja startade Resia år 2012 ett samarbete med ECPAT då vi undertecknade organisationens uppförandekod The Code. Koden är internationellt erkänd och har antagits av över tusen researrangörer i över 40 länder. Som undertecknare av uppförandekoden jobbar vi för att minska barnsexturismen. ECPAT står för "End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes”. Organisationen finns idag representerad i 91 länder och arbetar för en värld fri från barnsexhandel.

Förutom att ge ett finansiellt stöd till föreningen bidrar vi aktivt till att minska handel med barn genom att kommunicera med och guida kunder och leverantörer i hur de kan bidra till att minska spridningen. Även våra medarbetare har fått ubildning. Vi har infört ECPAT:s arbetsplatspolicy inom Resia Travel Group.

 

 

Andra verksamheter vi värnar om

Novy Dom, ett barnhem i Ukraina. För drygt 20 år sedan väcktes vårt engagemang för barn i Ukraina. Här stöttar vi familjehemmet Novy Dom i den mycket fattiga delen Reni i Ukraina. Här får barn, istället för att genomlida ett liv i misär, bo och växa upp i en lugn och trygg miljö. Det ger barnen möjlighet till framtidstro och på sikt skolgång. Vårt stöd ger barnen en nystart i livet genom stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond.  Resias medarbetare har möjlighet till ett frivilligt månatligt löneavdrag som sedan dubbleras av Resia Travel Group.

A Reaching Hand, stöttar fattiga i Kapstaden. År 2011 började vi stödja organisationen A Reaching Hand i Sydafrika. Organisationen drivs av svenskan Karin Hole. Verksamheten är inriktad på att hjälpa barn, ungdomar, ensamstående mammor och familjer i de allra fattigaste områdena i Sydafrika.

Uppförandekod

Vi är beroende av att omvärlden, våra kunder och intressenter har förtroende för oss. Det är bara genom deras fortsatta förtroende som vi kan fortsätta vara ett framgångsrikt företag. Vår uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Läs vår uppförandekod här

 

 

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.