Våra uppdrag

Resia Kongress genomför årligen 50-60 kongressprojekt på en rad olika destinationer i Skandinavien.

Våra uppdragsgivare finns inom en mängd skilda vetenskapliga discipliner som till exempel medicin, fysik, IT, teknik, miljö, psykologi och ekonomi, såväl som intresseorganisationer, föreningar, branschorganisationer, idrottsföreningar, myndigheter och företag.

Med vår erfarenhet och kompetens, kvalitetssäkrar och skapar vi trygghet för våra uppdragsgivare både före, under och efter kongressen.

Vi strävar hela tiden efter att vårda och utveckla långsiktiga affärsrelationer vilket resulterat i att mer än 65 % av våra nuvarande kongressprojekt är återkommande uppdrag, där vi fått uppdragsgivarens förtroende att genomföra kongressen under flera år och på fler olika destinationer.

Våra Uppdrag

Region, Kommun & Myndigheter
 • Borås stad
 • Energimyndigheten 
 • Folktandvården Uppsala
 • Försvarsmakten
 • Handelskammaren Mälardalen
 • Kammarkollegiet
 • Landstinget i Uppsala Län
 • Länsstyrelsen Gotlands Län
 • Länsstyrelsen Västernorrland
 • Miljöpartiet
 • Region Gotland
 • Region Jönköpings län
 • Region Sörmland
 • Region Örebro Län
 • Skellefteå kommun
 • Skövde kommun
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Sundsvalls kommun
 • SWEDAC- Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Svenska Kyrkan
 • Uppsala Clinical Research Center
 • Uppsala Monitoring Centre
 • Örebro kommun
Företag
 • Aeroflex, Airbus, Nasa
 • Atlas Copco och Boliden
 • BMW
 • Caperio
 • ESA, Cobham Gaisler
 • Interactive Institute Swedish ICT
 • Meetings International
 • N21
 • PwC Pricewaterhouse Cooper
 • Relation, Uppsala
 • Stjärna Fyrkant
 • Svenskt Vatten
 • Vätgas Sverige, Sundsvalls kommun
 • Lärande i Sverige AB
Föreningar & Organisationer
 • Aeroflex, Airbus, Nasa
 • Avfall Sverige 
 • Brandskyddsföreningen
 • ESA, Cobham Gaisler
 • European Federation for the Science and Technology of Lipids
 • Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare
 • Företagarna
 • Hela Sverige skall leva
 • IFK Nyköping
 • Internation Legal Assistance Consortium
 • Käkkirurgiska sektionen, Svenska Tandsköterskeförbundet
 • Lärarförbundet
 • MittSverigeVatten
 • NORDTER: Nordic Forum for Trauma and Emegency Radiology
 • Nätverket Renare Mark
 • Ortodontisektionen, Svenska Tandsköterskeförbundet
 • Psifos, Sveriges Psykologförbund
 • Rotary
 • Scandinavian Petroleum Technic Association
 • Scandinavian-Baltic society for parasitology 
 • Scouterna
 • SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening
 • Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik
 • Svensk Förening för Nuklearmedicin
 • Svensk Förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi
 • Svensk käkkirurgisk förening
 • Svensk Ortopedisk Förening
 • Svensk Teknisk Audiologisk Förening
 • Svensk Vindkraftförening
 • Svenska Fotkirurgiska Sällskapet
 • Svenska Ortodontiföreningen
 • Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
 • Svenska Sång- och talpedagogförbundet 
 • Svenska Tandsköterskeförbundet
 • Sveriges kommunala Näringslivstjänstemän
 • Sveriges Kommunaljuridiska förening
 • Sveriges neuropsykologers förening
 • Sveriges Skorstensfejaremästares riksförbund
 • Sveriges Tandhygienistförening
 • The Scandinavian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
 • World Triathlon Corporation 
Akademiska uppdragsgivare
 • Akademiska barnsjukhuset
 • Akademiska sjukhuset
 • Campus Gotland
 • Centralsjukhuset Karlstad
 • Chalmers tekniska Högskola
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Borås
 • Karlstad universitet
 • Karolinska Insitutet
 • Länssjukhuset Ryhov
 • Malmö högskola
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens Högskola
 • Sahlgrenska universitetsjukhuset
 • Skellefteå lasarett
 • Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Södra Älvsborgs sjukhus
 • Uppsala universitet
 • Visby lasarett
 • Örebro universitetsjukhus

Referenser

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.