Information om Resia Travel Groups företagsrekonstruktion

Nya visumregler till Ryssland för dem som har fler än ett pass

Resias affärsnyhetsbrev mars 2018 nr 2

Rysslands ambassad i Stockholm har gjort en regeländring gällande ansökan om visum. Förändringen berör de sökande som har ett giltigt visum men i ett annat pass.

Sökanden behöver lämna in och avbryta viseringen i det andra passet innan man kan ansöka om ett nytt. Om det andra passet inte lämnas in tillsammans med den nya ansökan, avvisas visumet och man förlorar viseringsavgiften.

Om sökanden inte har det andra passet i sin ägo krävs det en kopia av ett polisutdrag som anger att passet förlorats eller stulits.

 

Till nyhetsbrevet

affarsresa-kvinna-624x395.jpg

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.