Nyhetsbrev september 2019

Läs Resia Företag Nyhetsbrev september 2019

Resnytt september

SJ trafikerar Stockholm-Hamburg tre gånger dagligen

Trafikverket har godkänt SJ:s tågplan för 2020. Det ger ännu bättre anslutningar från Sverige till övriga Europa samt 10 000 nya platser per vecka på både södra och västra stambanorna.

Från 2020 kommer det att finnas tre dagliga avgångar Stockholm- Köpenhamn- Hamburg. En resenär som kliver på nattåget i Stockholm vid 23-tiden anländer till Hamburg klockan 12 nästa dag. Vice versa kommer nattåget från Malmö mot Stockholm att vara ett bra alternativ vid resor norrut. Istället för att behöva en extra hotellövernattning rullar tåget in på Stockholms central vid 6-tiden på morgonen.

Tåglinjerna Stockholm- Malmö samt Stockholm-Göteborg får 10 000 nya platser varje vecka. Detta för att möta den ökade efterfrågan på linjerna. Tågresandet har ökat med ungefär 10% under första halvåret 2019 jämfört med samma period förra året. En av anledningarna är att allt fler affärsresenärer reser klimatsmart.


SAS samarbetar med Preem för fossilfritt

SAS har som ett steg i sitt hållbarhetsarbete slutit ett samarbetsavtal med drivmedelsbolaget Preem. Detta som ett led i sin långsiktiga strategi att minska utsläppen från flyg. Enligt överenskommelsen ska Preem år 2023 tillverka 200 000 m3 biobränsle, vilket motsvarar 10-12 % av SAS totala bränslebehov. Målet är, vidare, att SAS år 2030 ska använda 17 % biobränsle, vilket motsvarar hela bränsleförbrukningen för inrikesflyg.

För att klara denna produktion planerar Preem kapacitetsutbyggnad av sitt raffinaderi i Göteborg. Uppstarten är beräknad till 2022 och totalt kommer mer än en miljon kubikmeter biobränsle att tillverkas.


KLM toppar hållbarhetsindex - igen

KLM har under hela femton år legat i topp i den ranking av flygbolag som institutet Dow Jones gör årligen. Att under så många år ranka högt på Sustainability Index går väl i linje med KLMs ambitioner att ligga i framkant vad gäller hållbarhetsfrågor.

KLM uppmuntrar sina kunder att göra mesta möjliga för att flyga mer hållbart, som att bära med sig mindre packning i väskan och att faktiskt på kortare sträckor inte flyga alls. Om det är nödvändigt att flyga bör resenären i möjligaste mån välja ett flygbolag som investerar i fossilfritt bränsle.

Redan idag köper KLM 50% av världens totala tillverkning av biobränsle. Företagets planerar att öka sina inköp med 75 000 ton per år efter år 2022 då det kommer att finnas en nybyggd fabrik utanför Amsterdam. 75 000 ton biobränsle räcker till 1000 flygningar mellan Amsterdam och Rio.


40 nya miljoner till utveckling av biobränsle

Energimyndigheten bidrar till utveckling av hållbara biobränslen för flyg. Bidraget för hösten 2019 uppgår till 40 miljoner kronor och riktar sig till företag, högskolor och universitet men även till övriga intressenter som vill bidra till att utveckla nya lösningar.

I våras delade så många som 17 olika projekt för hållbara biobränslen på totalt 52 miljoner kronor . Bland annat utreds storskalig produktion av fossilfria drivmedel i Östersund samt förutsättningar för svensk produktion för biobränsle. Förutom dessa projekt sätts det av 20 miljoner kronor per år till forskning och utveckling inom biodrivmedel.

Energimyndigheten verkar på uppdrag av regeringen med bakgrund i regeringens beslut den 26 januari 2017 om en svensk flygstrategi (dnr N2017/00590/MRT).  Våren 2018 fick Energimyndigheten uppdraget att främja biobränslen för flyg. Myndigheten ska arbeta för att inrikesflyget ställer om till fossilfria drivmedel. 

Tillbaka till Resia Företag Nyhetsbrev september 2019

Läs mer om Resias företagstjänster

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.