Information om Resia Travel Groups företagsrekonstruktion

Digitala möten

Fördelar med digitala möten

Vi lever idag i en mobil tid som med Covid-19 har blivit ännu tydligare och troligtvis en utveckling som är här för att stanna. Med hemmakontor och distansarbete följer höga krav på kommunikation, som i sin tur gör att behovet av möten ökar. Digitala möten är oftast tidseffektiva då deltagarna inte behöver lägga tid på att resa till och från mötesplatsen eller kontoret. Färre resor är såklart också gynnsamt för miljön. En annan fördel med det digitala mötet är att tillgängligheten ökar och att det blir enklare för fler att delta i en organisation med deltagare spridda ute i landet eller världen. För rena informationsmöten, avstämningsmöten eller uppföljningsmöten är det digitala mötet utmärkt.

Utmaningar med digitala möten

 • Brist på kunskap och erfarenhet – digitala möten ställer högre krav på möteshållaren.
   
 • Tekniken – ljud, bild och uppkoppling vilket ställer högre krav på teknisk kompetens.
   
 • Att skapa interaktion och engagemang och få med sig alla deltagare.  
   
 • Risken för missförstånd är större då mycket av vår kommunikation sker via kroppsspråk.
   
 • Risken för att prata i mun på varandra ökar.  
   
 • Det kan vara svårt att läsa av deltagarna och känna in stämningar.
   

iStock_83474781_624x395.jpg

Hybridmöten

I vissa fall är det kombinationen av ett fysiskt och ett digitalt möte, ett så kallat ”hybridmöte”, som är den bästa mötesformen för att öka tillgängligheten och känslan av trygghet. Ett hybridmöte innebär att några av deltagarna finns på plats fysiskt och resterande finns med digitalt. Hybridmöten hålls med fördel på en mötesanläggning som ger tillgång till anpassad lokal, erbjuder bra teknik och tillgång till tekniker.

 

Mötesform

Digitalt möte

 

Fler tips

 

Vänligen notera! 
Resia kan inte erbjuda specifika råd om resebegränsningar eller policyändringar, eftersom de beror på affärsverksamheten för varje enskild organisation.
Informationen som tillhandahålls här är endast i informationssyfte och den ska inte tolkas som hälso- eller juridisk rådgivning. Var noga med att rådgöra med er hälsorådgivare om hälsoeffekterna av resor och möten för er samt en juridisk rådgivare om de juridiska kraven för er resa.
Resia strävar efter att ha den senaste informationen men tar inget ansvar för att informationen är uppdaterad då läget gör att saker ändras dagligen. Externa länkar som tillhandahålls är inte under kontroll av Resia och Resia har ingen kontroll över tillgängligheten på dessa webbplatser. Resia ansvarar inte för eventuella förluster eller skador från användning av dessa externa länkar.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.