Planering av möte eller konferens

Det är mycket viktigt att säkerställa att ni möts på ett så säkert sätt som möjligt och att ni som företag kan visa att ni har en genomarbetad strategi för att göra mötet eller konferensen "Covid-19 säkert". Detta skapar en trygghet för deltagarna.

Vi upplever att det ibland finns en osäkerhet och tveksamhet kring vilket ansvar företaget vill och vågar ta när det gäller möten. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en mall för riskbedömning tillsammans med åtgärder för att underlätta ett beslut. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Här ger vi er ytterligare viktiga aspekter att tänka på vid planering och genomförande av ett möte eller en konferens. Läs mer under sektionen "Planera möte".
 

Resia_I0A8876_624x395.jpg 

 

Läs mer om olika mötesformer

 

Vänligen notera! 
Resia kan inte erbjuda specifika råd om resebegränsningar eller policyändringar, eftersom de beror på affärsverksamheten för varje enskild organisation.
Informationen som tillhandahålls här är endast i informationssyfte och den ska inte tolkas som hälso- eller juridisk rådgivning. Var noga med att rådgöra med er hälsorådgivare om hälsoeffekterna av resor och möten för er samt en juridisk rådgivare om de juridiska kraven för er resa.
Resia strävar efter att ha den senaste informationen men tar inget ansvar för att informationen är uppdaterad då läget gör att saker ändras dagligen. Externa länkar som tillhandahålls är inte under kontroll av Resia och Resia har ingen kontroll över tillgängligheten på dessa webbplatser. Resia ansvarar inte för eventuella förluster eller skador från användning av dessa externa länkar.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.