Att tänka på vid val av destination

Välj destination med omsorg och värdera vad som är de viktigaste faktorerna för just ert möte – vad är syftet med mötet och vilket resultat vill ni uppnå? Är det att fördjupa företagskulturen, att stärka och utveckla samarbetet i gruppen, att presentera och förankra en ny strategi, att prata framtid och utveckling? Vad krävs av destinationen eller mötesanläggningen för att uppnå just ert syfte och mål? 

Digital eller fysiskt möte? Eller en kombination?

 • Fundera över om mötet skall hållas fysiskt, digitalt eller kanske en kombination? Olika mötesformer ställer olika krav på destination och konferensanläggning i form av teknik och tillgänglighet.
   
 • Vad finns det för möjlighet att genomföra en kombination av digitalt och fysiskt möte, dvs att dela upp mötet i mindre grupper på era olika orter som kopplas upp digitalt till ”talargruppen” för en ökad tillgänglighet och minskat resande i de fall ni har deltagare spridda över landet? 
   

Konferera utomlands?

Väljer ni att konferera utomlands är det viktigt att fundera över följande;

 • Finns det mer eller mindre ”säkra destinationer” och hur ser situationen ut på den tilltänkta destinationen just nu?
   
 • Vilka regler och restriktioner gäller för landet och hur kan dessa eventuellt påverka ert program? För mer information klicka här.
   
 • Hur ser sjukvården ut och vilken kapacitet finns om någon av deltagarna skulle bli sjuk på plats?
   
 • Är syftet med resan till exempel att göra studiebesök, vilka rutiner och restriktioner har mottagande företag för besökare?
   
 • Hur ser er tjänstereseförsäkring ut om någon av deltagarna skulle bli sjuk?

 storbritannien-london-houses-of-parliament-big-ben_624x395px.jpg

Vilka transportmedel är möjliga? Hur skiljer de sig åt?

Ta ställning till vilket transportmedel som ni och er organisation känner er tryggast med att använda er av. Oavsett om ni väljer att resa med flyg, tåg, buss eller egen så behöver ni uppdatera er på vilka regler och restriktioner som gäller. För mer information se nedan.

 • Flyg - för mer information om flygbolag klicka här.
   
 • Tåg - för mer information om tågbolag klicka här.
   
 • Buss - väljer ni att resa med buss kan det vara värt att boka en större buss eller fler bussar för att säkerställa att ni kan hålla avstånd.
   
 • Egen bil - säkerställ att det finns gott om parkeringsplatser samt möjligheter till laddningsstationer om det finns deltagare med hybrid/elbil.

Planera möte

 

Fler tips

 

Vänligen notera! 
Resia kan inte erbjuda specifika råd om resebegränsningar eller policyändringar, eftersom de beror på affärsverksamheten för varje enskild organisation.
Informationen som tillhandahålls här är endast i informationssyfte och den ska inte tolkas som hälso- eller juridisk rådgivning. Var noga med att rådgöra med er hälsorådgivare om hälsoeffekterna av resor och möten för er samt en juridisk rådgivare om de juridiska kraven för er resa.
Resia strävar efter att ha den senaste informationen men tar inget ansvar för att informationen är uppdaterad då läget gör att saker ändras dagligen. Externa länkar som tillhandahålls är inte under kontroll av Resia och Resia har ingen kontroll över tillgängligheten på dessa webbplatser. Resia ansvarar inte för eventuella förluster eller skador från användning av dessa externa länkar.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.