Att tänka på när ni kommunicerar

Kommunikation, det vill säga på vilket sätt vi kommunicerar och vad vi kommunicerar är oerhört viktigt för att skapa förståelse och trygghet. Vilken kommunikation vill er företag förmedla till era deltagare före, under och efter mötet för att skapa trygghet?

Före mötet

 • Vilka åtgärder har ni som företaget gjort för att göra mötet så säkert det går?
   
 • Vilken rutin gäller om någon av deltagarna skulle bli sjuk under mötet?
   
 • Information om riktlinjer för mötet och vad ni förväntar er av era deltagare (till exempel hålla avstånd, använda handsprit, vid minsta symptom – stanna hemma).
   
 • Information om alternativa sätt att delta (i de fall det är möjligt) om någon deltagare inte kan vara med på plats vid det fysiska mötet.
   
 • Eventuellt ta fram ett "Säkerhetskit" (handsprit, desinficerande våtservetter, munskydd, riktlinjer, information om de åtgärder som är gjorda och det gemensamma ansvaret, etc.) och skicka ut detta innan mötet eller dela ut vid ankomsten.
   

Under mötet

 • Påminn om allas gemensamma ansvar.
   
 • Informera om vart stationer med till exempel handsprit finns tillgängligt.
   
 • Var observant och lyhörd inför era deltagare.
   

Efter mötet

 • Finns det några rutiner och riktlinjer för hur varje deltagare skall agera efter mötet så är det såklart viktigt att informera om detta också.
   

iStock_83150869_LARGE-624x395.jpg

 

Planera möte

 

Fler tips

 

Vänligen notera! 
Resia kan inte erbjuda specifika råd om resebegränsningar eller policyändringar, eftersom de beror på affärsverksamheten för varje enskild organisation.
Informationen som tillhandahålls här är endast i informationssyfte och den ska inte tolkas som hälso- eller juridisk rådgivning. Var noga med att rådgöra med er hälsorådgivare om hälsoeffekterna av resor och möten för er samt en juridisk rådgivare om de juridiska kraven för er resa.
Resia strävar efter att ha den senaste informationen men tar inget ansvar för att informationen är uppdaterad då läget gör att saker ändras dagligen. Externa länkar som tillhandahålls är inte under kontroll av Resia och Resia har ingen kontroll över tillgängligheten på dessa webbplatser. Resia ansvarar inte för eventuella förluster eller skador från användning av dessa externa länkar.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.