Att tänka på vid val av konferenslokal

Olika mötesformer ställer olika krav på lokal, utrymme och teknik. Skall man hålla ett hybridmöte ställs höga krav på rätt teknik och en anpassad lokal. Vid det fysiska mötet är tekniken som ingår i standarderbjudandet kanske fullt tillräckligt medan utrymme, glesare möblering och möjligheten att dela upp sig i flera lokaler är av större vikt.

 • Är möbleringen i lokalen anpassad enligt rådande rekommendationer – extra utrymme och glesare möblering för att lättare kunna hålla avstånd?
   
 • Hur ser lokalkapaciteten ut om behov finns att dela upp gruppen i mindre konstellationer?
   
 • Tänk igenom upplägget - kan hela eller delar av möte arrangeras utomhus till exempel Walk & Talk, utomhussittning eller inkluderat i en aktivitet? Kan delar av mötet hållas uppdelat i mindre grupper? 
   
 • Kan konferensanläggningen erbjuda teknik för digital medverkan för de deltagare som inte har möjlighet att vara med på plats eller behöver den hyras in?
   
 • Kan konferensanläggningen erbjuda teknik för livestreaming eller studio på plats för till exempel hybridmöte eller behöver den hyras in?
   
 • Är era egna licenser tillräckliga eller behöver ni hjälp av anläggningens licenser?
   

iStock_54288394_LARGE-624x395.jpg

Planera möte

 

Fler tips

 

Vänligen notera! 
Resia kan inte erbjuda specifika råd om resebegränsningar eller policyändringar, eftersom de beror på affärsverksamheten för varje enskild organisation.
Informationen som tillhandahålls här är endast i informationssyfte och den ska inte tolkas som hälso- eller juridisk rådgivning. Var noga med att rådgöra med er hälsorådgivare om hälsoeffekterna av resor och möten för er samt en juridisk rådgivare om de juridiska kraven för er resa.
Resia strävar efter att ha den senaste informationen men tar inget ansvar för att informationen är uppdaterad då läget gör att saker ändras dagligen. Externa länkar som tillhandahålls är inte under kontroll av Resia och Resia har ingen kontroll över tillgängligheten på dessa webbplatser. Resia ansvarar inte för eventuella förluster eller skador från användning av dessa externa länkar.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.