Att tänka på vid val av mötesform

När vi talar om att mötas tänker vi spontant på det fysiska mötet där vi ses ansikte mot ansikte. Känslan av tillhörighet och gemenskap är ett av människans grundläggande behov för välmående och leder ofta till högre grad av lycka, mindre stress, högre motivation och ökad prestation. Det är därför viktigt att fortsätta med det fysiska mötet också i framtiden. Beroende på syfte, mål och yttre omständigheter kan det dock ibland vara mer fördelaktigt att hålla mötet digitalt eller att kombinera det fysiska och digitala mötet. Vi listar fördelar och nackdelar för de olika mötesformerna och när det ena passar bättre än det andra. Läs mer under sektionen "Mötesform".

Vad som alltid är viktigt för dig som mötesplanerare att fundera över, oavsett om det gäller ett fysiskt eller digitalt möte är;

 • Vad är syftet med mötet?
   
 • Vad ni vill uppnå med ert möte?
   
 • Vad har ni för budget?
   
 • Vilken tidsram har ni att förhålla er till?
   
 • Tillgänglighet - hur är era deltagare spridda geografiskt?
   

Resia_I0A8979_624x395.jpg

Mötesform

 

Fler tips

 

Vänligen notera! 
Resia kan inte erbjuda specifika råd om resebegränsningar eller policyändringar, eftersom de beror på affärsverksamheten för varje enskild organisation.
Informationen som tillhandahålls här är endast i informationssyfte och den ska inte tolkas som hälso- eller juridisk rådgivning. Var noga med att rådgöra med er hälsorådgivare om hälsoeffekterna av resor och möten för er samt en juridisk rådgivare om de juridiska kraven för er resa.
Resia strävar efter att ha den senaste informationen men tar inget ansvar för att informationen är uppdaterad då läget gör att saker ändras dagligen. Externa länkar som tillhandahålls är inte under kontroll av Resia och Resia har ingen kontroll över tillgängligheten på dessa webbplatser. Resia ansvarar inte för eventuella förluster eller skador från användning av dessa externa länkar.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.