Fysiska möten

Fördelar med fysiska möten

Ett genomtänkt och väl planerat fysiskt möte i en annan miljö leder oftast till kreativitet, engagemang, motivation och inspiration. De spontana dialogerna som uppstår i till exempel pausen mellan konferenspassen, under en gemensam aktivitet eller över drinken innan middagen skapar intressanta diskussioner och kreativa lösningar och är svåra att få till i det digitala rummet. Är syftet att få ihop gruppen? Diskutera utmaningar och komma fram till kreativa lösningar? Eller att jobba med företagskultur och värdegrund som är så viktigt för verksamhetens utveckling, tillväxt och lönsamhet? Då är det fysiska mötet att rekommendera. Vad som också är värdefullt att känna till är att stora delar av vår kommunikation sker via vårt kroppsspråk och genom att se varandra i ögonen – dessa nyanser är svåra att fånga upp i det digitala mötet vilket kan leda till onödiga missförstånd.

Utmaningar med fysiska möten

 • Covid-19 skapar en osäkerhet bland deltagarna att mötas fysiskt.
   
 • Tidskrävande för deltagarna att förflytta sig.
   
 • Negativ klimatpåverkan om vald destination innebär transport med flyg eller bil.
   
 • Att mötas fysiskt ställer krav på tillgänglighet. 
   

Resia_I0A8979_624x395.jpg

Mötesform

Fysiskt möte

 

Fler tips

 

Vänligen notera! 
Resia kan inte erbjuda specifika råd om resebegränsningar eller policyändringar, eftersom de beror på affärsverksamheten för varje enskild organisation.
Informationen som tillhandahålls här är endast i informationssyfte och den ska inte tolkas som hälso- eller juridisk rådgivning. Var noga med att rådgöra med er hälsorådgivare om hälsoeffekterna av resor och möten för er samt en juridisk rådgivare om de juridiska kraven för er resa.
Resia strävar efter att ha den senaste informationen men tar inget ansvar för att informationen är uppdaterad då läget gör att saker ändras dagligen. Externa länkar som tillhandahålls är inte under kontroll av Resia och Resia har ingen kontroll över tillgängligheten på dessa webbplatser. Resia ansvarar inte för eventuella förluster eller skador från användning av dessa externa länkar.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.