Vilka rutiner och regler har ni vid hemkomst efter en tjänsteresa  

När medarbetare kommer hem efter en tjänsteresa är det under rådande omständigheter några saker ni kan tänka på.  Detta både ur säkerhetssynpunkt samt för att ni inom förtaget, så bra som möjligt, ska kunna anpassa ert kommande resande efter den lite annorlunda situation som råder. Vi listar några punkter nedan: 

 • Kontrollera vilka eventuella restriktioner som gäller vid återkomst till hemlandet utifrån de länder/regioner medarbetaren har besökt. 
   
 • Hur säkerställer ni att en medarbetare som varit ute och rest är extra vaksam på sin hälsa efter hemkomst?  Vid minsta symtom bör hen sätta sig själv i karantän och kontakta sin lokala sjukvård för undersökning och test. 
   
 • Gäller några särskilda rutiner inom ert företag? Ska till exempel den som varit på tjänsteresa jobba hemma några dagar efter hemkomst för att minimera risken för kollegor på kontoret? 
   
 • Har ni rutiner för att ta del av medarbetarens erfarenheter av resan efter hemkomst?  Då allt just nu inte är som vanligt och förändras väldigt ofta är det extra viktigt att ni som företag tar del av de erfarenheter som era medarbetare har med sig tillbaka från sin resa. På så sätt utvecklar ni tillsammans ett än säkrare och smidigare resande inför kommande resor. Om möjligt dela också gärna den informationen med er resebyrå som bokar era tjänsteresor. Det hjälper dem att ge er en ännu bättre service vid nästa resa. 
   

iStock_78226823_LARGE-624x395.jpg 

Reseplanering

 

Vänligen notera! 
Resia kan inte erbjuda specifika råd om resebegränsningar eller policyändringar, eftersom de beror på affärsverksamheten för varje enskild organisation.
Informationen som tillhandahålls här är endast i informationssyfte och den ska inte tolkas som hälso- eller juridisk rådgivning. Var noga med att rådgöra med er hälsorådgivare om hälsoeffekterna av resor och möten för er samt en juridisk rådgivare om de juridiska kraven för er resa.
Resia strävar efter att ha den senaste informationen men tar inget ansvar för att informationen är uppdaterad då läget gör att saker ändras dagligen. Externa länkar som tillhandahålls är inte under kontroll av Resia och Resia har ingen kontroll över tillgängligheten på dessa webbplatser. Resia ansvarar inte för eventuella förluster eller skador från användning av dessa externa länkar.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.