Goda Nyheter! Resia blir en del av TripActions gruppen vars vision är att bli ett av världens ledande reseföretag inom B2B.  Läs mer här

Resia blir en del av TripActions gruppen vars vision är att bli ett av världens ledande reseföretag inom B2B.  Läs mer här

Vår hållbarhetsvision

Vi vill tillsammans med leverantörer, partners och resenärer verka för ett hållbart resande och bidra till turismens positiva effekter. Genom att erbjuda kompetens och reselösningar som möjliggör ett hållbart resande vill vi underlätta för våra kunder att göra aktiva och medvetna val.

Med ett ett värdebaserat förhållningssätt i allt vi gör vill vi skapa en hållbar grund för vårt agerande och vår affär.

Läs hela vår hållbarhetsvision här

Hållbarhetspolicy

I vårt hållbarhetsarbete jobbar vi med långsiktiga riktlinjer inom miljö, sociala frågor och etik. Grunden för vårt hållbarhetsarbete vilar på våra värderingar – respekt, kompetens och energi.

Det betyder bland annat att:

 • Vi för en aktiv dialog med våra leverantörer i frågor kopplade till miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. Vi gör affärer med leverantörer som vi har förtroende för och som vi kan stå upp för.
   
 • Vi tar initiativ till att främja vårt egna och leverantörers miljömässiga och sociala ansvarstagande. Vi uppmuntrar till vidare utveckling av hållbara alternativ i verksamheten. 
   
 • Vi säkerställer att vi har ett produktsortiment som också innefattar hållbara alternativ, så att vi alltid kan guida de kunder som vill till en mer hållbar reselösning.
   
 • Vi prioriterar hållbara alternativ i samtliga inköp till den egna verksamheten. 
   
 • Vi främjar våra medarbetares kunskap inom hållbarhet. Vi ger stöd och utbildning till våra medarbetare så att de har möjlighet att guida kunden att göra medvetna val kopplat till sin resa.
   
 • Vi stöttar olika sociala initiativ med ett långsiktigt engagemang i form av såväl ekonomiska som mänskliga resurser för att verka som en positiv kraft i samhället. 
   
 • Vi är emot alla former av illegala och exploaterade former av turism och ställer krav på att våra samarbetspartners och leverantörer respekterar barns rättigheter som är formulerade i FN:s barnkonvention. Däribland förbud mot barnarbete, tvångs- och straffarbete, samt en minimiålder för arbete.

 

Läs hela vår hållbarhetspolicy

 

Travelife

Resia Travel Group arbetar i enlighet med Travelife, ett internationellt hållbarhetsprogram som främjar ett hållbart tänkande inom turism- och reseindustrin. Travelife ägs av den ickevinstdrivande organisationen ABTA, The Travel Association, och fokuserar i sitt arbete på miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Flyg grönare med Fly Green Fund

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som sedan 2015 ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor.

Resia var den första resebyråkedjan som inledde ett samarbete med Fly Green Fund och som kan erbjuda alla sina resenärer möjligheten att klimatreducera genom att flyga på biobränsle. Av pengarna går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till att ge stöd till kontinuerlig och storskalig produktion i Sverige. 

Vill du veta mer om samarbetet med Fly Green Fund?

Läs mer här 

Tillsammans med Ecpat mot barnsexhandeln

Resia var den första svenska resebyråkedjan som startade ett samarbete med ECPAT genom att signera deras uppförandekod The Code. Förutom ett finansiellt stöd bidrar vi aktivt till att minska barnsexturismen genom att kommunicera med kunder och leverantörer om problematiken samt guida dem i hur de kan bidra till att minska spridningen.

Vi utbildar också våra medarbetare och har infört ECPAT:s arbetsplatspolicy inom Resia Travel Group.

Socialt ansvar

Resia stöttar även flera andra verksamheter:

Barnhemmet Novy Dom i Ukraina.
Sedan 20 år har vi ett engagemang för barn i Ukraina. På senare år genom kontakt med familjehemmet Novy Dom i Reni, en mycket fattig del av Ukraina. Där får barn som lever i yttersta misär och vars föräldrar är oförmögna att ta hand om dem, bo i en lugn och trygg miljö som kan ge dem framtidstro och möjlighet till skolgång. Idag kanaliseras vår stöttning till de drygt 20 barnen via stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond. Våra medarbetare har möjlighet att bidra genom ett månatligt löneavdrag som dubbleras genom Resia Travel Group.

A Reaching Hand stöttar fattiga i Kapstaden.
Sedan 2011 stödjer vi organisationen A Reaching Hand som drivs av en svensk kvinna vid namn Karin Hole. Organisationens verksamhet är inriktad på att hjälpa barn, ungdomar, ensamstående mammor och familjer i några av Sydafrikas mest fattiga områden.

Sveriges bästa onlineresebyrå 2019

Kundnöjdhet 4.1 av 5Trustpilot_brandmark_gr-blk_RGB.png

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.