Goda Nyheter! Resia blir en del av TripActions gruppen vars vision är att bli ett av världens ledande reseföretag inom B2B.  Läs mer här

Resia blir en del av TripActions gruppen vars vision är att bli ett av världens ledande reseföretag inom B2B.  Läs mer här

Så reser vi 2019

Resiabarometern

Publicerat: 2020-03-26
Resiabarometern

Lästid ca 20 minuter

Resiabarometern

Resiabarometern är en återkommande trendrapport om svenskarnas resvanor som sammanställts av Resia sedan 2006. Sedan dess har Resia analyserat bokningsstatistik för resor inom segmenten flyg, charter, kryssningar samt paketresor och kompletterat detta med en undersökning från Kantar SIFO. Undersökningen gjordes i april 2019. Totalt 1 120 intervjuer utfördes på ett riksrepresentativt urval av kvinnor och män i åldern 15 till 79 år. Bokningsstatistiken avser resor som genomförs från och med 1 januari till 31 december 2019.

hangmatta-700x480.png


Så reser vi 2019

2019 är året då svenskarnas resvanor har blivit en del av hållbarhetsfrågan. Såväl media som sociala medier har haft ett större fokus på hur våra resor påverkar klimatet, där framförallt flyget har ifrågasatts. Intresset för tågresor har ökat lavinartat. Men hur många svenskar kan egentligen tänka sig att byta ut flyget mot tåget?

Resor berikar

Hälften av svenskarna menar att det som i dagsläget hindrar dem från att ta tåget istället för flyget ut i Europa är att det tar för lång tid och kräver fler semesterdagar. Det är dessutom få svenskar som kan tänka sig att betala mer för tåget än för flyget. Hur resonerar svenskarna och hur många kan tänka sig att ge upp sitt resande för att minska sin klimatpåverkan?

Svenskarna älskar att upptäcka nya platser och att få berikas av nya intryck. Drygt en tredjedel menar att det är så pass viktigt att det faktiskt påverkar deras hälsa och hjälper dem att leva ett långsiktigt hållbart liv.  81 % menar dock att vi inte kan fortsätta resa som vi gjort tidigare, vilket innebär att vi kan förvänta oss förändrade resemönster och större förväntningar på nya möjligheter att resa annorlunda.

Att byta ut mänskliga och fysiska möten mot kontakt enbart via nätet är något som svenskarna inte anser vara hållbart. Hela 75 % håller inte alls med om påståendet att ett sådant utbyte skulle gynna oss som människor. Att lyfta blicken, vara nyfiken och skapa relationer är viktigt för vårt välmående.

Semester och digital detox

Något som många håller med om är att semestern påverkar relationerna och familjelivet. Hela 26 % av svenskarna menar att de aldrig bråkar på semestern, medan endast 2 % av svenskarna svarat att man bråkar mer på semestern än i vardagen. Fantastiska siffror, men om man bråkar på semestern, vad bråkar man då om? Och vad gör svenskarna för att undvika konflikter under ledigheten?

Många svenskar har en väldigt nära relation till sin mobil och ökad skärmtid kryper allt längre ner i åldrarna. Hur mycket tid lägger svenskarna egentligen på sina skärmar? Är de villiga att koppla bort sig genom en digital detox under sin ledighet? Använder svenskarna sina skärmar mer eller mindre under semestern jämfört med i vardagen? Och är det verkligen så att det är de yngre som har störst behov av att vara uppkopplade hela tiden eller är det bara en fördom?

Dessa och många fler frågor får du svar på i den här sammanställningen över svenskarnas resemönster och trender 2019. I sammanställningen har vi analyserat svenskarna ur geografiskt samt demografiskt perspektiv. Vi har även frågat deltagarna vilken restyp de identifierar sig bäst med för att ytterligare kunna analysera utfallet utifrån preferenser innan, under och efter resan.

tåresor-780x400.png


TREND 1: Hållbarhet – en fråga om många medvetna val

Undersökningsresultatet från Kantar SIFO visar att det svenskarna främst är villiga att göra för att minska sin klimatpåverkan är att återvinna i större utsträckning. 1%
av svenskarna är villiga att ge upp sitt resande
 Att äta mindre kött och att köpa mer närproducerat ligger också högt upp på listan. Längst ner på listan ligger alternativet att ge upp sitt resande helt, endast 1 % av svenskarna är villiga att sluta resa.  81 % av svenskarna menar dock att vi inte kan fortsätta resa som vi gjort tidigare.

Det här är svenskarna främst villiga att göra för att minska sin klimatpåverkan

 1. Återvinna
 2. Köpa närproducerat
 3. Äta mindre kött och mer vegetariskt/veganskt
 4. Lämna bilen hemma och åka kollektivt
 5. Välja alternativa transportsätt när man reser
 6. Annat
 7. Jag är inte villig att göra någonting
 8. Handla kläder på second hand
 9. Sluta resa


Fler kvinnor än män är villiga att i ett första steg återvinna i större utsträckning. I frågan om att köpa mer närproducerat är det ungefär lika mellan könen. Det är dock betydligt fler kvinnor än män som kan tänka sig att dra ner på sin köttkonsumtion.

Unga svenskar är villiga att ge upp köttet men väljer inte att köpa närproducerat

Delar man in svaren i olika åldersgrupper så ser topplistan relativt lika ut mellan de olika grupperna, med undantag för att köpa närproducerat och att äta kött i mindre utsträckning.  Svenska millennials (15 – 34 år) är betydligt mer villiga att minska sitt köttätande till förmån för klimatet jämfört med de äldre generationerna. Däremot är det färre unga som är villiga att köpa närproducerat än i övriga grupper. Generation X (35-55 år) är de som är mest positiva till detta. En förklaring kan självklart vara att detta är en kostnadsfråga.

Den äldsta gruppen är minst villig att minska sin köttkonsumtion

5%
är inte villiga att göra någonting för att minska sin klimatpåverkan

Den äldre gruppen svenskar, de så kallade Babyboomers (56 -79 år), är de som är minst villiga att ge upp sitt köttätande. Beror detta på att de är uppvuxna med att äta kött och att de inte anpassat sig lika snabbt till de vegetariska/veganska trenderna eller finns en annan förklaring? De har dock en betydligt högre siffra gällande återvinning.

Betydligt fler män än kvinnor menar att de inte är villiga att göra någonting för att minska sin klimatpåverkan. Geografiskt sett sticker smålänningarna ut där hela 10 % svarat att de inte är villiga att göra någonting. Jämför man storstäderna är siffran högst i Stockholm och lägst i Malmö.  

dykning-780x400.png
 

Få svenskar är villiga att betala mer för tåget än för flyget

Det är få svenskar som kan tänka sig att betala mer för tåget än för flyget när de reser i Europa. Vid en jämförelse mellan kostnaden för en tågresa och en flygresa ut i Europa är tåget oftast dyrare än flyget, vilket kan vara en bidragande förklaring till att flyget fortfarande är så starkt dominerande. Drygt en tredjedel av svenskarna menar att de vill betala mindre för tåget än vad de betalar för flyget. 18 % svarar att de kan tänka sig att betala samma pris för tåget som för flyget, och lika många menar att de inte kan tänka sig att betala någonting alls för att resa med tåg då de inte kan tänka sig att byta ut flyget över huvud taget. Endast en liten andel av svenskarna kan tänka sig att betala mer för tåget.

Den äldre gruppen är mest kritisk till tågresandet

Bland de äldsta svenskarna ser vi att man inte är villig att betala något alls för tåget då man föredrar att flyga. Den siffran är dubbelt så hög som hos den yngsta gruppen.

urverk-780x400.png


Tid är den främsta anledningen till att svenskarna inte tar tåget ut i Europa

Hälften av svenskarna menar att anledningen till att de inte tar tåget istället för flyget är att det tar alldeles för lång tid och då även kräver fler semesterdagar. Här kan man se en skillnad mellan åldersgrupperna där den äldre gruppen har minst problem med att det tar tid. Inte särskilt förvånande då de i den gruppen oftast har mer tid än övriga grupper.

Det här hindrar svenskarna från att byta flyget mot tåg.

 1. Det tar för lång tid att transportera sig (= krävs mer semester)
 2. Annat
 3. Krångligt att boka
 4. Det är dyrt
 5. Tveksam/Vet ej
 6. Svårt att hitta information
 7. Det är inte lika bekvämt som flyg

 

”Det är krångligt att boka tåg"

En relativt stor del svenskar menar att det är för krångligt att boka tåg jämfört med flyg i dagsläget. Här är det den äldre gruppen som i störst utsträckning tycker detta är ett problem. Boende i Göteborg har också mer problem med att hitta bra lösningar jämfört med i Malmö och Stockholm. En förklaring kan vara att det i många fall finns ett större utbud från Köpenhamn och Stockholm. Vår uppfattning är att utmaningarna med att boka tåg genom olika länder i Europa blir färre och både på politisk nivå och inom resebranschen pågår flera initiativ för att skynda på utvecklingen av nya lösningar. Under tiden har Interrail fått sig ett uppsving och lockar nu inte enbart ungdomar utan även äldre och barnfamiljer.

Tåget genom Europa – dyrt eller mer semester för pengarna?

En annan utmaning tåget har i dagsläget är att det i många fall är mer kostsamt än flyget. Enligt undersökning upplever många svenskar att det är dyrt att åka tåg i jämförelse med att flyga. Detta syns framförallt i den yngre åldersgruppen där priset ses som ett problem i högre utsträckning än i övriga grupper. Problemet här är inte volymer utan tågbolagens utmaning att synkronisera sig i ett gemensamt system.

I dagsläget tar tåget längre tid än flyget och kostar i många fall även mer. Å andra sidan får man betydligt fler upplevelser på köpet och har då möjlighet att baka in flera resmål på en och samma resa. Att resa med tåg handlar om så mycket mer än att enbart nå slutdestinationen. Dessutom är det i de flesta fall även ett väldigt miljövänligt sätt att transportera sig på, menar Lina Eklund, PR-specialist på Resia.

59%
är villiga att ändra sina resvanor för att minska sin klimatpåverkan

Fler kvinnor än män är redo att ändra sina resvanor

62 % av Sveriges kvinnor är beredda att ändra sina resvanor för att minska sin klimatpåverkan. Bland männen är samma siffra 55 %. Ser man till de som svarat att de inte är villiga att ändra sina resvanor alls är siffran nästan dubbelt så hög hos männen som hos kvinnorna. Hur kommer det sig att kvinnor är mer positivt inställda till att ändra sina resvanor än män? Åldersmässigt är siffran högre hos de i den yngre gruppen. Minst villig att göra förändringar är man i den äldsta gruppen (56-79 år).

resenär-tag-780x400.png


Mänsklig hållbarhet är minst lika viktigt

Hållbarhet handlar om så mycket mer än om hur vi väljer att transportera oss på semestern. När vi reser händer det saker med oss. Hela 78 % av svenskarna håller med om att vi genom att resa blir vi mer öppna, mer toleranta, mindre rädda för främmande kulturer och vi får fly vardagen och kan fokusera på återhämtning och äventyr. Att sluta resa är därför inte lösningen för en mer hållbar värld och för att vara en hållbar människa. Endast 1 % av de tillfrågade menar att vi bör sluta resa för att världen ska bli en bättre plats.

"Jag tror på en värld där vi alla tillsammans försöker vara så hållbara som möjligt. Detta gäller både sättet som vi transporterar oss på men framför allt hur vi håller som människor. Att sänka tempot, vända blicken inåt och att upptäcka världen i ett lagom tempo. Kanske kan vi hitta meningsfulla inre resor och göra något bra för planeten på våra resmål."

- Annelie Pompe, äventyrare och världsmästare i fridykning. 

Det här är viktigast för svenskarna för att hålla i längden?

 1. Att få upptäcka nya platser/få nya intryck
 2. Att få spendera mer kvalitetstid med nära och kära
 3. Att få varva ner och göra ingenting
 4. Att få fly vardagen
 5. Att få ha en aktiv semester
 6. Att få sola och bada
 7. Att få äta och dricka gott
 8. Tveksam/Vet ej
 9. Annat
 10. Att få koppla bort sociala medier
 11. Att upptäcka nytt lockar fler äldre än unga


Drygt en tredjedel av svenskarna menar att nya intryck och att få upptäcka nya platser är det som gör att de kan leva ett mer hållbart liv och att vara mer hållbara i längden som människor. Siffran är hög hos såväl kvinnor som män. En stor skillnad syns dock mellan åldersgrupperna där den äldsta gruppen ligger betydligt högre än de andra grupperna. När vi är äldre har vi alltså ett större behov att upptäcka nya platser än när vi är unga.

Tid med familjen är betydligt viktigare för kvinnor

En stor del av svenskarna menar att för att må bra vill de spendera mer kvalitetstid med nära och kära på semestern. Det här är betydligt viktigare för svenska kvinnor än för svenska män. Bland de olika åldersgrupperna är tid med nära och kära viktigast för de som är mellan 35 och 55 år, vilket kan ha att göra med att många har ett större fokus på barn och familj under den perioden i livet.

Viktigare för de yngre att få varva ner

1%
menar att de behöver koppla bort mail och sociala medier för att kunna varva ner

Att få varva ner och göra ingenting är viktigt för svenskarna. Viktigast är det för de mellan 35 och 55 år och minst för de i den äldre gruppen (56-79 år). Här är skillnaden i undersökningen väsentlig, vilket kan ha att göra med att man i många fall är uppkopplad och går att nå i stort sett dygnet runt i de två yngre åldersgrupperna.  

Sociala medier är inget problem för svenskarnas återhämtning

7%
av svenskarna menar att vi kan fortsätta resa som tidigare

Att få koppla bort mail och sociala medier verkar inte vara viktigt för svenskarna för att kunna varva ner och leva ett mer hållbart liv. Här syns ingen skillnad mellan varken kön eller åldersgrupper. Intressant med tanke på hur mycket det pratas om skärmtid och vilken inverkan skärmar har på vår återhämtning.

De allra flesta svenskar menar att de vill fortsätta resa men att vi tillsammans måste hitta nya sätt att resa på för att göra så få avtryck i naturen som möjligt.

par-solar-780x400.png
 

TREND 2: Relationer – hur påverkas dessa under semestern?

Att relationerna påverkas under semestern är vanligt. En relation ser olika ut för olika människor och kan innebära allt från relationen till ett barn eller en käresta till relationen till en förälder eller en vän. De flesta får mer tid tillsammans under semestern, man bor tätt inpå varandra i ett hotellrum eller en stuga och man har kanske olika åsikter om var man ska bo och vad man vill äta. För att inte tala om förväntningarna vi har inför semestern. Många längtar och planerar i flera månader innan och då vill man såklart att semestern ska bli just sådär perfekt som man drömt om. Så hur står det då till med svenskarna och deras relationer under semestern?

1/3
av svenskarna menar att de aldrig bråkar på semestern

Få svenskar bråkar mer på semestern

Ungefär 30 % av svenskarna menar att de aldrig bråkar på semestern. En siffra som är fantastisk om den stämmer. Sticker detta hål på myten om att det på grund av skilsmässor alltid finns fler hus till salu efter sommaren? Svenskarna håller alltså sams när de är lediga tillsammans. En femtedel menar att de bråkar men att de bråkar mindre än hemma i vardagen, medan en lika stor andel menar att de bråkar i samma utsträckning som i vardagen. 5 % av svenskarna menar att de aldrig åker på semester och endast 2 % menar att de bråkar mer på semestern än i vardagen.

Skillnader mellan de olika grupperna

Det är betydligt fler ur den äldre åldersgruppen som menar att de aldrig bråkar jämfört med de andra grupperna. Lägst är siffran hos den yngsta gruppen som enligt den här undersökningen då bråkar något mer på semestern än övriga grupper. Jämför man barnfamiljer med barn 0-9 år med de som har barn 9-18 år så är siffran högre hos de med äldre barn. Det verkar finnas mer att bråka om när man lever med yngre barn. Åldersmässigt är mellangruppen (35-55 år) de som i störst utsträckning svarat att man bråkar i samma dos som hemma.

Det här bråkar svenskarna om på semestern

 1. Tveksam/Vet ej
 2. Olika intressen/Vad vi ska göra på semestern
 3. Hur tiden ska spenderas
 4. Olika förväntningar på resan
 5. Vad/Var vi ska äta
 6. Annat
 7. Pengar
 8. Barnen
 9. Sociala medier
 10. Vilken typ av boende vi ska välja


En femtedel bråkar om vad de ska göra på semestern

Nog för att det är många svenskar som inte bråkar alls på semestern, men om de har konflikter så är det drygt en tredjedel av svenskarna som inte riktigt vet vad de bråkar om på semestern. Här är det fler män än kvinnor som svarat att de är tveksamma. Något som berör och som gör att ungefär en femtedel av svenskarna bråkar om det är olika intressen och vad man ska göra på semestern. Störst problem är detta i den äldre åldersgruppen och minst i den yngsta. Geografiskt sett är siffran betydligt högre i Övre Norrland än i till exempel Norra Mellandsverige där siffran är lägst. Bland de som svarat annat är det flera som nämner att alkohol och hur man bäst ska hitta vägen som främsta anledningar till gräl.

Olika förväntningar på semestern

18 % av svenskarna menar att bråk uppkommer på grund av olika förväntningar på resan. En part ser kanske en aktiv semester framför sig medan den andra helst vill koppla av på en solstol. En vill stanna hemma, den andra vill ut och upptäcka världen. Kommunikation är som vanligt A och O för att undvika problem som dessa. Även här är siffran högst bland de yngsta.

Boende är något man inte bråkar om

Allra minst bråkar svenskarna om vilken sorts boende de ska välja på semestern. Intressant med tanke på att vi i förra årets barometer såg att boendet är något man lägger en mycket stor del av resekassan på. Åldersmässigt är det den äldre gruppen som i större utsträckning bråkar om vilken sorts boende man ska välja. Minst brydda bland svenskarna i landets största städer är de som bor i Göteborg. Göteborgarna lägger istället större vikt vid vad/var man ska äta. Detta går hand i hand med förra årets undersökning som visade att de som lägger störst del av resekassan på mat och dryck är just göteborgarna. En annan punkt som svenskarna inte heller bråkar om särskilt mycket är sociala medier.

mor-dotter-resa-780x400.png
 

Det här gör svenskarna för att hålla sams på semestern

 1. Vi bråkar aldrig på semestern
 2. Tveksam/Vet ej
 3. Vi ger varandra egentid och möts sedan upp och har mysigt tillsammans
 4. Vi fokuserar på nya äventyr hela tiden för att undvika tristess och ev gnäll
 5. Vi väljer en enkel resa där det mesta är ordnat innan avresa
 6. Annat
 7. Vi undviker att diskutera pengar
 8. Vi reser utan barn
 9. Jag reser alltid ensam
 10. Vi tar med mor och/eller farföräldrar för att underlätta med ev barn

 

Egentid, äventyr och att ha det mesta ordnat innan avresa räddar semestern

Även här menar svenskarna att de inte bråkar på semestern över huvud taget. Många menar att de är tveksamma till hur man bäst håller sams och att egentid är något som prioriteras högt bland saker man gör för att undvika konflikter. Att fokusera på nya äventyr för att minska risken för tristess är också ett recept för semesterlycka enligt svenskarna. Att ha det mesta ordnat innan avresa är också något som enligt svenskarna minskar risken för bråk. 4 % menar att de alltid reser ensamma så de har inga problem med konflikter. Att ta med någon ur den äldre generationen för att hjälpa till med barnen är inget svenskarna gör i särskilt stor utsträckning. Bland de som valt annat som alternativ är de mest återkommande tipsen att kommunicera, kompromissa och att undvika att bli riktigt hungriga.

barcelona-780x400.png


TREND 3: Digital Detox

Fler kvinnor än män är positiva till digital detox

Hela 61 % av svenskarna kan tänka sig en digital detox under semestern. Siffran är betydligt högre hos kvinnorna än hos männen. Varför kan kvinnorna i högre utsträckning tänka sig detta? Är det så att de är i större behov av att koppla bort? Åldersmässigt så är siffran högst bland de som är mellan 35 och 55 år och lägst bland de som är äldst. De mellan 56 och 79 år har alltså betydligt mindre behov av att koppla bort. En förklaring är att de från början oftast inte är uppkopplade och nåbara på samma sätt som i övriga grupper. Geografiskt sett är de i Sydsverige mest positiva till en digital detox, medan de i Småland är minst sugna på en sådan semester.

61%
av svenskarna kan tänka sig en total digital detox

"Jag tycker det är väldigt positivt att se att så många svenskar är positiva till en digital detox. Under mina år som guide för våra silent retreats har jag sett vad det gör med människan och välmåendet. När vbi stänger av mobiler och förväntningar utifrån kan vi vara mer närvarande och uppleva omgivningen på ett bra sätt."

- Annelie Pompe, äventyrare och världsmästare i fridykning.

Mer än hälften av svenskarna känner inget behov av att vara bortkopplade

Nog för att många svenskar kan tänka sig en digital detox, men på frågan om de är helt bortkopplade från jobbmail och sociala medier under semestern svarar hela 52 % att de inte har något behov av det. Nästan en tredjedel svarar att det är självklart för dem att vara bortkopplade. 13 % menar att de gärna skulle vilja vara bortkopplade men tycker det är svårt att lyckas. Här är det betydligt fler kvinnor än män som kämpar med att koppla bort. En liten del av svenskarna är tveksamma eller vet inte om de är bortkopplade under semestern.

Åldersskillnader i frågan om att vara bortkopplad

I den mellersta åldersgruppen (35-55 år) har man minst behov av att vara helt bortkopplad. Samtidigt var det den gruppen som var mest positiva till en digital detox. Här är den största skillnaden att den ena frågan handlar om vad man drömmer om och den andra om hur det faktiskt ligger till i verkligheten. Bland de som inte är bortkopplade men som skulle vilja vara det är siffran högre bland de som är mellan 15 och 34 år. Här finns alltså en önskan om att vara bortkopplad i högre grad än hos de andra grupperna. Bland de som svarat att det är självklart för dem att vara bortkopplade är siffran betydligt högre hos den äldsta gruppen. Där är man oftast inte uppvuxen med att hela tiden kunna bli nådd eller att kunna nå vänner och bekanta dygnet runt.

De flesta svenskarna minskar sin skärmtid på semestern

Ungefär två tredjedelar av svenskarna menar att de spenderar mindre tid med sin telefon/ipad/laptop på semestern jämfört med i vardagen. En femtedel lägger ungefär lika mycket tid medan endast 5 % använder skärmarna mer på semestern än i vardagen.

Fler kvinnor än män drar ner på skärmtiden under semestern

Bland de som svarat att de har mindre skärmtid under semestern än i vardagen är siffran betydligt högre bland kvinnorna än männen. Bland storstäderna är siffran högre i huvudstaden än i övriga städer. Om man ser till de som svarat att de lägger samma tid är siffran högst hos den äldsta gruppen och lägst hos den yngsta. Störst skillnad är det mellan barnfamiljerna där de med äldre barn i större utsträckning har lika mycket skärmtid under semestern som i vardagen.

Fler män än kvinnor ökar sin skärmtid under ledigheten

Trots att siffran är relativt låg bland de som spenderar mer tid med skärmarna under semestern än i vardagen så är siffran mer än dubbelt så hög bland männen. Åldersmässigt är siffran högst bland de yngsta och lägst hos den äldsta. Geografiskt sett är siffran högst i Övre Norrland och lägst i Mellersta Norrland där faktiskt ingen valt det här alternativet. Jämför man storstäderna är det malmöborna som använder skärmarna i större utsträckning än stockholmarna och göteborgarna. Bland barnfamiljerna är siffran dubbelt så hög hos de med små barn som hos de med lite äldre barn.

trygghet-barn-strans-780x400.png


TREND 4: Trygghet – viktigare än man kan tro

41%
av svenskarna identifierar sig med den "ordningssamma"

Att ha många saker fixade hemifrån redan innan avresa är något som allt fler svenskar föredrar. Det minskar stressen på plats och många gånger har man även en kontakt med en resebyrå eller liknande som kan hjälpa till vid oväntade händelser. Dessutom är det enklare att veta vad resan kommer kosta, redan innan avresa. För att enkelt kunna se samband mellan de olika restyperna och deras behov under semestern frågade vi svenskarna vilken restyp de bäst identifierade sig med. 

41%

”Den ordningsamma” som gillar att ha det mesta ordnat innan avresa

21%

Kan inte identifiera mig med någon av grupperna

17%

”Livsnjutaren” som lägger stort fokus på mat och dryck och planerar resan därefter

14%

”Den kulturelle” som älskar historiska platser, utställningar och konst

3%

”Den medvetna” som noga planerar hur man ska minska sitt klimatavtryck och resa mer hållbart

2%

”Äventyraren” som gärna kastar sig utför klippor och som chansar med korta flygbyten

1%

”Festprissen” där fokus ligger på att hitta de bästa nattklubbarna och att dansa hela natten


Millennials efterfrågar trygghet i större utsträckning än väntat

Bland de som identifierar sig med ”Den ordningsamma” är det fler kvinnor och svenskar ur den yngsta åldersgruppen som svarat att de definierar sig som ordningssam och att man vill ha det mesta ordnat innan avresa. Svaret är något överraskande men förklaringen man lämnat är att man vill kunna fokusera helt på upplevelsen när man är på plats och inte lägga tid på att lösa det under semestern. Lägst är siffran hos den äldsta åldersgruppen. Här handlar det enligt undersökningen i många fall om att man värdesätter frihetskänslan och att inte vara bunden till platser och tidpunkter.

Fler män än kvinnor är livsnjutare

Att vara livsnjutare är något som fler män än kvinnor identifierar sig med. Flest livsnjutare finns i åldersspannet 35-55 år och minst i den äldsta åldersgruppen. Här har ju mycket hänt även på hemmaplan där svensken lägger betydligt mer pengar på att äta ute än vad man gjort tidigare. Flest livsnjutare bor det i Sydsverige och Övre Norrland medan det i Mellersta Norrland inte bor särskilt många alls. Jämför man storstäderna bor det flest livsnjutare i Malmö och minst i Stockholm. Bland barnfamiljerna är det fler med små barn som identifierar sig med den här gruppen än de med barn mellan 10 och 18 år. Intressant med tanke på att det i många fall kan vara en utmaning att ta med små barn till fina restauranger.

mat-och-dryck-780x400.png
 

Flest kulturella svenskar bor i Västsverige

Bland de som identifierar sig som ”Den kulturelle” är något fler kvinnor än män representerade. Åldersmässigt är siffran högst hos den äldsta åldersgruppen och lägst hos den mellersta. Flest kulturella svenskar bor det i Västsverige och minst i Mellersta Norrland och Småland. Bland storstäderna är det göteborgarna som är mest intresserade av kultur medan malmöborna har minst behov av kultur under semestern.

Få svenskar är miljömedvetna under semestern

 Att så få som 3 % identifierar sig med ”Den medvetna” är något förvånande med tanke på det senaste årets diskussioner om miljön. Siffran är samma bland kvinnor och män, och relativt lika mellan åldersgrupperna även om mellangruppen har en något högre siffra. Flest medvetna bor det i Norra Mellansverige och minst i Sydsverige och Östra Mellansverige. Bland storstäderna bor det flest miljömedvetna i Stockholm och minst i Malmö.

Äventyraren är en smal grupp

Få svenskar identifierar sig med ”Äventyraren”. Bland de som valt det här alternativet är det relativt lika mellan könen. Åldersmässigt är siffran, inte så förvånande, lägst bland de som är mellan 56 och 79 år. Övriga åldersgrupper ligger på samma siffra. Flest äventyrare bor det i Mellersta Norrland och Norra Mellansverige och minst i Småland där ingen alls identifierar sig med den här restypen.

Fest är inget fokus bland svenskarna

Endast 1 % av svenskarna identifierar sig med ”Festprissen” som fokuserar på nattklubbar och att dansa hela natten. Bland de få som valt detta alternativ är det något fler män och något fler hos den yngsta och mellersta gruppen. I den äldsta gruppen är det ingen som identifierar sig med ”Festprissen”. Flest festprissar bor det i Småland och Mellersta Norrland medan det i landets övriga delar är 0 % som identifierar sig med den här resetypen.

Hit reser svenskarna 2019

Med förra årets varma sommar färskt i minnet och med den pågående diskussionen kring flygandets inverkan på klimatet ser vi en förskjutning av sommarens resebokningar jämfört med tidigare år.  Många svenskar menar att de fortfarande kommer vilja resa utomlands men att de kommer att vänta och köpa en sista minuten-resa i sista sekund om vädergudarna skulle svika. Tidigare år har trenden varit att många svenskar väntar fram till midsommar och om vädret är dåligt då, bokar man sin sommarresa till varmare breddgrader, vilket även ofta innebär en uppgång i priser. Hur det kommer se ut i år blir intressant att analysera. Här presenterar vi hur svenskarna reser 2019*.

Mest bokade länder för 2019

 1. Spanien (1)
 2. Grekland (2)
 3. USA (3)
 4. Thailand (4)
 5. Cypern (5)
 6. Italien (6)
 7. Kroatien (7)
 8. Turkiet (ny!)
 9. Australien (9)
 10. Storbritannien (ny!)


Rejäl comeback för Turkiet

Turkiet har alltid varit en favorit bland svenskarna. I och med senaste års oroligheter rasade landet ur alla topplistor och många svenskar har sedan dess tvivlat på om det är ett säkert resmål att åka till. Nu är landet tillbaka på topp 10 och det med besked – plats nummer 8 bland mest bokade länder 2019 och en ökning på närmare 50 % jämfört med samma period förra året. Spanien är en svårslagen favorit med Kanarieöarna som en stor lockelse. Att landet även har öar som Mallorca och Menorca, samt en populär solkust gör att de ganska enkelt konkurrerar ut de flesta andra länder. Storbritannien klättrar in på topp 10 under 2019. Kort flygresa, prisvärda biljetter och en ökad efterfrågan på att se mer än endast London ligger bakom deras lyft. Strax utanför topplistan syns Norge som också är populärt bland svenskarna. Här är det främst Hurtigruten och att man inte behöver flyga för att komma hit som lockar.

Mest bokade charterresor 2019

 1. Gran Canaria (1)
 2. Mallorca (2)
 3. Rhodos (4)
 4. Kreta (3)
 5. Teneriffa (6)
 6. Larnaca (5)
 7. Split (7)
 8. Antalya (+53 %) (ny!)
 9. Phuket (8)
 10. Hurghada (ny!)


Turkiet och Egypten klättrar in på topp 10

De senaste åren har såväl Turkiet som Egypten dalat på topplistorna. Dels på grund av oron för terrorhandlingar, men i Resiabarometern 2018 svarade svenskarna att det även beror på missnöje med det politiska styret. I år ökar charterresorna till Turkiet med hela 53 % jämfört med samma period förra året. En anledning kan vara att kronan har stärkts mot den turkiska liran, vilket innebär att det blivit billigare för svenskar att semestra i landet. Egypten, med Hurghada i spetsen, ökar med 41 % jämfört med samma period förra året. De främsta anledningarna till att svenskarna väljer Egypten som resmål på semestern är utbudet på fina resorts, populära dykvatten och strålande sol, något som svenskarna inte längre kan hålla sig ifrån.

Mest bokade flygresor 2019

 1. London (1)
 2. Miami (2)
 3. Prag (4)
 4. Barcelona (6)
 5. Malaga (7)
 6. New York (3)
 7. Rom (8)
 8. Paris (5)
 9. Bangkok (9)
 10. Palma de Mallorca (10)

 

USA och Thailand är de mest populära länderna utanför Europa

 Länder i närheten av Sverige dominerar topplistan och London toppar även i år. London är svårslagen med sin närhet, sina prisvärda flygbiljetter och sitt breda utbud för alla åldrar och hela familjen. Bland de långväga resmålen hamnar USA och Thailand högst. I USA är det framför allt Miami som lockar med sitt fantastiska väder och sina barnvänliga och kritvita stränder. Att de allra flesta kryssningar som besöker Karibien utgår härifrån är självklart också en stor anledning till deras höga placering. Thailand som alltid lockat svenskarna hamnar på en stabil niondeplats och här är det främst Bangkok man flyger till reguljärt. De som väljer charter flyger främst till Phuket. Längre ner på listan (plats 18) hamnar Istanbul som ökat med hela 84 %. Även Dubai klättrar starkt och ökar med 19 %. Smidig resväg, relativt kort flygresa och solsäkert klimat är några av anledningarna till svenskarnas intresse.

*Topplistorna avser resor bokade fram till 10 april 2019. Siffran inom parentes är placeringen vid samma tidpunkt 2018. Listorna avser såväl butiksförsäljning som försäljning online.

Till toppen ↑

Vi har analyserat svenskarnas semesterbeteende

Lina-Prspecialist-256x269.png

Lina Eklund

PR specialist
lina.eklund@resia.se

”Att få ta del av svenskarnas tankar och önskemål kring resor, och att sedan få möjlighet att möta dessa är något vi självklart vill ta tillvara på. Det är därför vi på Resia fortsätter att göra den här undersökningen tillsammans med Kantar SIFO år efter år. I år har vi även analyserat svenskarnas beteenden när de semestrar, vilket på många sätt ger oss nya vinklar att använda i vårt framtida arbete”

 

Till toppen ↑

Resiabarometern som PDF

Ladda ner

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.