Sammanlänkade researrangemang

Resia har tecknat skydd vid obestånd hos Kammarkollegiet.

Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om resetjänsterna inte tillhandahålls till följd av Resias obestånd.

Anmärkning: Detta skydd vid obestånd gäller inte avtal med andra parter än Resia, som kan fullgöras trots Resias obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i relevant nationell lagstiftning. 

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.