Goda Nyheter! Resia blir en del av TripActions gruppen vars vision är att bli ett av världens ledande reseföretag inom B2B.  Läs mer här

Resia blir en del av TripActions gruppen vars vision är att bli ett av världens ledande reseföretag inom B2B.  Läs mer här

Våra leverantörer

Resia för ett nära samarbete med leverantörer inom både flyg, kryssning och charter. Precis som oss på Resia engagerar sig även många av våra leverantörer i olika miljöfrågor.

Våra charterbolag arbetar aktivt med miljöfrågor och lösningar för ett mer hållbart resande och levnadssätt både här hemma, på flyget och på destinationen. Genom gröna inflygningar, kollektiva transporter och direktflyg bidrar de direkt till att minska klimatpåverkan av flygresan. Charterbolagen har även ett nära samarbete med olika hotell och partners ute på resmålen och de jobbar tillsammans för att minska miljöpåverkan på plats.

Kryssningsbolagen arbetar i sin tur hårt för att skydda haven och visa respekt för vår miljö. Här ser vi arbeten inom sopsortering, vattenbesparing, minskad förbrukning av plast och nya effektiva lösningar för reducering av utsläpp.

Våra flygbolag arbetar hårt för att visa sitt ansvar när det gäller hållbarhet och att vara bra förbilder. De satsar på hållbara bränslelösningar, modernisering av sina flygplansflottor och förbättringar inom återvinning.  

Charter

Ving har jobbat aktivt med miljöfrågor sedan 90-talet. Företaget strävar efter att minimera klimatpåverkan både här hemma, på flyget, på hotellen och på resmålen. Som en del i att Ving vill minska nedskräpningen av plast i haven har de under hösten 2018 börjat jobba med projektet #noplaceforplastic. Ett av målen är att minska användandet av engångsartiklar på flyg och hotell med 70 ton under år 2019.

TUI arbetar aktivt med branschens klimatpåvekan och jobbar ständigt för att minska koldioxidutsläppen. Företaget arbetar med aktiviteter som drifteffektivitet, minskad vikt och effektivare underhåll på deras flygningar. De sitter med i styrelsen för Global Sustainable Tourism Council som arbetar med att stödja och utveckla en mer hållbar turism.

Apollos hållbarhetsarbete är inriktat på mänskliga rättigheter, hållbara produkter, klimatförändringar och en hållbar leverantörskedja. Apollo tar avstånd från utflykter som inkluderar djur i fångenskap, exempelvis simma med delfiner och rida på elefanter. Sedan 2014 har Apollo samarbetat med World Animal Protection som är världens största internationella djurskyddsorganisation.

Kryssning

Royal Caribbean är stolta över att vara ledande på marknaden när det gäller framtagning av energieffektiva fartygsmodeller. När nya fartyg byggs görs det med ett mål att öka effektiviteten och minska miljöutsläppen. Rederiet använder tonade rutor inom hela flottan, dels för att få ett bra ljusinsläpp med framförallt för att minska mängden värme som strömmar in. Det bidrar i sin tur till att även minska användningen av luftkonditionering ombord.

MSC Cruises tar ett stort ansvar för miljön i de områden där de är verksamma. De använder bland annat skrubbers, en miljöteknik som tar bort farliga partiklar och gaser innan det når vårt ekosystem. Målsättningen är att tekniken ska vara implementerad även på de äldre fartygen senast 2020. Företaget för även ett mångårigt samarbete med hjälporganisationen UNICEF (United Nations Children's Fund) och har genom olika projekt hjälpt barn och ungdomar i utsatta områden runt omkring i världen.

Costa Cruising Italien style består av två rederier, Costa Cruises och Aida Cruises. Här står hållbarheten i fokus och är en naturlig del i verksamheten och i företagskulturen. Företaget prioriterar att jobba med lokala råvaror och återförsäljare och använder ofta de lokala hamnarna, vilket bidrar till att skapa en bättre ekonomisk situation i de områden som besöks. 

Norwegian Cruise Line prioriterar även de miljön högt och tar sitt ansvar för att skydda havenn. För att bidra till ett mer hållbart resande använder sig företaget bland annat av vattensparande funktioner. De använder sig av ett reningsverk ombord där havsvatten är källan, vilket har en betydande roll framförallt i områden där det råder vattenbrist.

Flyg

Air France - KLM är ledande inom branschen när det gäller att ställa om till biobränsle. Idag köper företaget hälften av allt biobränsle som produceras i USA. De engagerar sig stort för ett mer hållbart resande och jobbar med ett projekt där de undersöker möjligheten att med hjälp av restprodukter från pappersmassatillverkning tillverka biobränsle även här i Sverige. Företaget har en kompensationstjänst, CO2ZERO som ger resenärer möjlighet att bidra till ett projekt för minskning av utsläpp. Som en del av sitt hållbarhetsarbete klimatkompenserar de även genom att investera i ett stort trädprojekt i Centralaamerika. Läs mer här 

Norwegian är en av den grönaste och bränsleeffektivaste flygplansflottan i världen. 2018 utsågs företaget till världens mest bränsleeffektiva flygbolag på transatlantiska linjer av ICCT (The International Council on Clean Transportation). För att minska utsläppen jobbar Norwegian med flertalet åtgärder som bland annat Winglets, en förlängning av vingspetsen som leder till mindre motstånd. Norwegian har också infört fler direktflyg vilket leder till färre bränsleintensiva avgångar och landningar. De har även ett samarbete med AVTECH Sweden som bidrar med avancerad väderdata som hjälper till att optimera rutter och minska utsläpp.

SAS har länge arbetat hårt för ett mer hållbart flyg och redan 1998 publicerades deras första hållbarhetsrapport.  De har ett långsiktigt mål att minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % till 2030 jämfört med 2005. Målet ska nås genom bland annat förnyelse av flygplansflottan och införande av biobränsle och koldioxidkompensation. SAS samarbetar med Natural Capital Partners, ett företag med fokus på förnybar energi.  För ett direkt bidrag till ett mer hållbart resande så koldioxidkompenserar SAS samtliga av sina egna affärsresor, alla ungdomsbiljetter och samtliga av deras eurobonusmedlemmars resor. De arbetar också med Drywash, en tvättmetod där man endast använder 3 % av det vatten som konsumeras i en traditionell våttvätt. SAS har även infört förbeställning av flygplansmat i ett försök att minska på matsvinnet.

Lufthansa tar även de ett stort ansvar för klimatet och miljön. Lufthansakoncernen är intensivt inblandad i olika forskningsinstitut och branschorganisationer och arbetar ständigt med utveckling av alternativa bränslen. De menar att hållbara alternativa bränslen med bättre CO2-avtryck är en nyckelkomponent för att undvika utsläpp i framtiden. Alla tjänsteresor med flyg som görs inom företaget klimatkompenseras och de ger även sina resenärer möjlighet att klimatkompensera sin resa genom ett samarbete med My Climate. Lufthansa Group har också vunnit flera priser för Terminal 2 på Münchens flygplats som till största delen drivs av solceller.

British Airways arbetar hårt för att ta sitt ansvar när det gäller hållbarhet. De satsar på hållbara bränslelösningar, moderniserar sin flygplansflotta och ökar arbetet kring återvinning. Företaget har ett samarbete med Velocys, ett förnyelsebart bränsleföretag. De har avfallsanläggningar som omvandlar hushållsavfall till förnyelsebart bränsle. Genom detta projekt kommer hundratusentals ton hushållsavfall per år, avsedda för deponi eller förbränning, att omvandlas till hållbara bränslen. På British Airways huvudkontor har man även inlett ett arbete med att byta samtliga plastartiklar mot mer miljövänliga alternativ.

Sveriges bästa onlineresebyrå 2019

Kundnöjdhet 4.1 av 5Trustpilot_brandmark_gr-blk_RGB.png

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.